Az MDP, a KGP, a Nemzeti Paraszt Párt és a tömegszervezetek részvételével alakult szervezet.