A személyiségfejlesztés főbb területei

 • Az önismeret fejlesztése
 • Az identitás kialakulásának segítése
 • Az empátiás képesség fejlesztése

Az önismeret: a Johary ablak

Magam által

 
Ismert
Ismeretelen
Ismert 
NYÍLT
VAK
ismeretlen
REJTETT
TUDATTALAN

Az identitás:

 • Az identitás a szocializáció során kialakuló én-azonosság tudata: ki vagyok?
 • Az én és a nem-én közötti dialektikus kapcsolaton alapul.
 • Erikson: az identitás-érzés egész életen át való fenntartására irányuló törekvés a személyiségfejlődés fontos motívuma.
 • Az identitás-hipotézis nagy valószínűséggel beteljesíti önmagát.

Az identitás összetevői:

 • Társadalmi identitás: a nagycsoportok között önmagunkat az ismerősség-idegenség dimenziójában határozzuk meg.
 • Személyes identitás: azonosságtudat révén a személy megteremti a maga változatlanságának fikcióját.
 • Kulturális identitás: a kultúra és az önazonosság kollektív elképzelése.

Speciális identitások:

 • Paradox identitás: ellentmondásokon alapul.
 • Meghasadt identitás: skizofrénia.
 • Negatív identitás: a „ki nem vagyok,” a hangsúlyozott.
 • Virtuális identitás: a személyközi és a társadalmi azonosságtudat elmosódhat – szabadságérzés.

Empátiás képesség:

 • Beleélőképesség a másik ember érzelmi állapotába.
 • Affektív folyamat: nonverbális jelzések felfogása.
 • Az érzelmi intelligencia része.
 • Kognitív folyamat: az észlelés értelmezése.
 • Attitűd (Rogers): a másik személyiségének feltétel nélküli elfogadása és annak kinyilvánítása.

Az empátia fejlesztése:

 • Lebegő figyelem.
 • Az érzelmi ráhangolódás nyomán a saját érzelmeink által felszínre hozott ismerettartalmak önreflexiója.
 • Nonverbális jelzések felfogásának és megértésének fejlesztése.
 • Szerepcsere (pszichodráma, Jene Elliot kísérlete)