A szuvasodások mélységük szerint lehetnek felszínesek (caries superficialis) és mélyek (caries profunda). Gyermekkorban a közepesen mély szuvasodások (caries media) elkülönítésének nincs jelenlentősége, mert gyakran előfordul, hogy a felszínesnek vélt szuvasodásból a gondos kitakarítás során máris caries profunda lesz.

A caries keletkezésének idejével kapcsolatosan elmondható, hogy a szuvasodások már a fogak áttörése után fél-egy évvel elkezdődhetnek. Ezért a tejmetszők romlására már 1 éves kor körül, tejmolarisokon pedig 3 éves kor körül számíthatunk.

Circularis caries:

A felső frantfogakon ugyanis már 1 éves kor körül megjelenhet az igen veszélyes circularis caries. Ez a típusú elváltozás többnyire a metszők labialis felszínén, a gingiva mentén kezdődik, majd övszerűen gyorsan tovaterjedve körbefut a fog nyaki részén, és mintegy lemetszi a koronai részt. A cukros cumi és az állandó édes teáztatás jelenti az exogén okokat. Ha ezek az exogén okok a későbbiek során is fennállnak, a folyamat ráterjedhet a szemfogakra és az őrlőkre is, az alsó és a felső fogsorban egyaránt. Ilyenkor a gyermek nyálából, illetve a cariogen lepedékből nagyfokú Streptococeus mutans és Lactobacillus acidophilus jelenlét mutatható ki.

Approximalis caries:

A tej frontfogakon előfordul az approximalis felszínek ún. normál szuvasodása is. A folyamat szolidabb, ugyanakkor viszonylag később, 4-6 éves korban jelentkezik, így ellátása egyszerűbb, mint a circularis carieseké.

A lokalizáció szempontjából szuvasodhatnak a barázdarendszerek vagy az approximális felszínek, tehát a caries lehet centralis vagy approximalis.

Ellátásuk:

1.       Az ellátás célja, hagy a rágófunkciónak megfelelő, lehetőleg vitális tejfogakat őrizzünk meg a fogváltás idejéig. Ennek a követelménynek legkevésbé a tejmetszők klasszikus circuláris szuvasodásakor tudunk eleget tenni. Ennek lezajlása ugyanis olyan gyors, hagy mire a szülők az elváltozást észreveszik, a gyermek fogorvos szinte tehetetlen. Az így hátramaradt, nyugalomban lévő gyökerek már csak a helyfenntartást biztosíthatják. Ilyenkor megpróbálható a destruált csonkok adhezív töméstechnikával történő felépítése, de a kondicionálás és a szárítás, a nyál távol tartása az adott életkorban komoly nehézségeket jelent.

2.       A tej frontfogak approximális felszínén jelentkező ún. normál szuvasodások minél kisebb cavitas kialakítása után elláthatók sűrűre kevert cementtöméssel (cinkoxi-foszfát, polikarboxilát, üvegionomer). Az üvegionomer cementek ismert előnye, hogy a dentinhez jól tapadnak, kiszáradásra viszont az elkészült tömés is igen érzékeny, ezért szájlégző gyermekek számára nem javasolt.

3.       Gyakran megbízható megoldást jelent a szuvas interdentalis felszínek elcsiszolása.

4.       A tejőrlők centrális .szuvasodásának ellátása általában nem jelent gondot. A szuvas részek eltávolítása és a barázda megfelelő feltárása után az I. osztályú üreg alábéleléssel vagy anélkül amalgámtöméssel ellátható. Tömőanyagként használhatunk cementet is.

Eszközei:

Fúrók

A fogászati fúrók fémből készülnek, működésük az iparban használatos maróéval azonos. A fúrók működő részén a forgástengelytől azonos távolságra, általában 6-8 él található. Minél nagyobb a fúró feje, annál több éle van. Az élek számának emelése lassítja a preparálást, de így simább felszíneket kapunk és ebben az esetben finírozásról beszélünk. A fúrók csak akkor preparálnak, ha az óramutató járásával azonos irányba forognak.

Csiszolókövek és gyémántok

Az ép zománc csiszolására alkalmasak, a dolgozó rész felszínén levő kristályok hegye, éle forgácsolja a zománcot. Annál finomabban preparálnak és annál gyorsabban kell forgatni őket, minél kevésbé állnak ki a kristályok. Csiszolóként használatos a korund, szilíciumkarbid és a gyémánt. A csiszoló kristályokat műgyanta, gumi-, cement- vagy fémkerámia kötéssel rögzítik.

Polírozók

Általában aluminiumoxidot impregnálnak gumiba vagy kompozitba. Színük fehér, sárga, szürke, stb..


Vitalexstirpatio:

·         Rtg. alapján az orvos dönt a gyökérkezelés kivitelezhetőségéről, és egyéb információkat kap a fogról és környezetéről

·         A fog érzéstelenítése

·         Szuvas üreg feltárása, szuvas szövetek eltávolítása, üreg fertőtlenítése, hogy a tágító műszerekkel ne vigyünk fertőzést a gyökércsúcsra vagy azon túlra

·         Izolálás: vattarolni, nyálszívó, nyálrekesz

·         Pulpakamra feltárása, áttörjük a még meglévő dentinfalat, hogy a műszereket feszülés mentesen vezessük a csatornába

·         Gyökércsatorna átjárhatóságáról meggyőződünk: Miller-tű

·         Exstirpatio :Donaldson-tűvel a pulpát a gyökércsúcsnál tudjuk eltépni és teljes egészében eltávolítani

·         Gyökércsatorna hosszának meghatározása (rtg., tűs kontroll, elektr. mérőműszer, tapintásos tűskontroll)

·         Gyökércsatorna tágítása (kézi: Kerr-tűk, Hedström, patkányfarok), (gépi: Balters tágítófúró, Gates-fúró, Giromatic, Excalibur, ultrahangos tágító), (vegyi anyagokkal: EDTA Na-sója)

·         Gyökércsatorna fertőtlenítése (Neomagnol 3-5%), vérzéscsillapítása (Hyperol 3-5%)

·         Gyökércsatorna szárítása papírcsúccsal

Mortalexstirpatio: a már elhalt pulpájú fogak konzerváló kezelése, oka lehet fertőzés, gyógyszer is elölheti.

·         Ha a pulpa pusztulását nem fertőzés okozta, a kezelés menete megegyezik a vitalexstirpatióéval, gyökértömés azonnal elkészíthető (együléses technika)

·         Ha fertőzés következtében pusztult el a pulpa, akkor a kezelés több alkalmat igényel (két vagy háromüléses technika).

·         Kétüléses: gangraena simplexes fogaknál, amikor a fertőzés csak a fogbélre korlátozódik, a csatornát tisztítjuk, tágítjuk, fertőtlenítjük (nátriumhypochlorit), gyógyszeres kötést alkalmazunk (szulfonamidok, antibiotikumok, Klion, Fokalmin), majd a második ülésben elvégezzük a gyökértömést.

·         Háromüléses: gangraena complicata esetén, ha a fogbél elhalásához a periapicalis tér acut gyulladása társul, a pulpakamrát nyitva hagyjuk a tágítás és átöblítés után, azért, hogy a lobtermék ürülni tudjon. Ha az acut panaszokat megszüntetjük, folytathatjuk a kezelést. Gyógyszeres tömés után harmadik ülésben elkészíthetjük a gyökértömést. Tanácsok a betegnek : fogát szívogassa amíg abból váladék ürül, ne rágjon azon az oldalon, étkezés előtt helyezzen vattagombócot az üregbe, majd távolítsa el, meleg, sós vízzel öblögessen, testhőmérsékletét figyelje

Előkészítés:

·         Csatorna tágításához, tisztításához, fertőtlenítéséhez, szárításához

·         Gyógyszer (fent említett)

·         Ideiglenes tömőanyag