Üvegionomer-cementek

Porból és folyadékból állnak. A por a szilikátcementekhez, a folyadék a polikarboxilát-cement folyadékához hasonló. Pulpakárosító hatásuk elhanyagolható, de a frissen megkevert anyag a kötésig cytotoxikus, emiatt az exponált pulpával nem érintkezhet, de mélyebb üregek esetén is, ha a dentin kevesebb mint 0,5 mm, célszerű kalciumhidroxid vagy cinkoxid-eugenol cementtel alábélelni. Előnyük, hogy a fog szövetéhez tapadnak, a zománchoz kétszer erősebben mint a dentinhez. Ez a tulajdonságuk teszi lehetővé, hogy preparáláskor sok ép fogszövetet tudunk megkímélni. Zsugorodása minimális, ezért széli záródása jó. A hőtágulási együtthatójuk a fogszövetéhez hasonló, így a tömés szélén elszíneződés csak ritkán tapasztalható. Fluort tartalmaznak, és ennek révén a széleken szekunder caries csak ritkán jelentkezik. Keverésüket a többi cementéhez hasonlóan végezzük.

Előkészítés:

·         Érzéstelenítéshez

·         Üregalakításhoz (fúrók, csiszolók)

·         Izoláláshoz (előző tételekben benne van)

·         Üreg fertőtlenítéséhez

·         Cement, üveglap, spatula

·         Alábélelő anyag

·         Tömőműszerek

·         Finírozáshoz

Kivehető fogművek javítása

Az akrilát műfogsorok könnyen javíthatók, bár az ismételt javítás rontja a lemez pontosságát, mert zsugorodással járhat.

Eltört lemezes fogsor javítása: Ha a törési felületek pontosan összeillenek, azokat egymáshoz szorítják és nyelvi felszínüket összeragasztják. Nyálkahártya felőli részét izolálják olajjal, kiöntik (mintát készítenek). A lemezek tört végeiből 1-2 milliméternyit lereszelnek és felérdesítik, majd visszahelyezik a mintára. A hiányzó részeket viasszal kiegészítik, beágyazzák, viaszt kiforrázzák, majd akrilát behelyezése után préselik és polimerizálják.

Ha műfog törik le: Ha a letört fog használható (ép), akkor a fog körüli részt kireszelik és a fogat viasszal a helyére illesztik. Beágyazzák, kiforrázzák a viaszt, helyére akrilátot tesznek, préselik majd polimerizálják.

Az önkötő akrilát alkalmazása a javításokat meggyorsítja és egyszerűbbé teszi. Önkötő akrilátot használhatunk eltört protézis javításához, kitört fogak visszaillesztéséhez, kapcsok visszahelyezéséhez és az extrakció után szükségessé vált fogpótlás elkészítéséhez. A viasszal való kitöltés, beágyazás, kiforrázás és préselés ilyenkor szükségtelenné válik. A polimerizációt túlnyomáson és magasabb hőmérsékleten tökéletesebbé tehetjük.

Fogsor toldása: Akkor alkalmazzuk, ha a maradék fogak közül egyet vagy többet eltávolítottunk. Az extrakciós seb gyógyulása után lenyomatot és viaszharapást veszünk, melynek segítségével bepótolhatók a hiányzó fogakat és az alaplemez.

Alábélelés: Ennek során kiegészítik a fogatlan gerincen hézagosan, pontatlanul illeszkedő fogsor alapját és hiányos szélét. Az alábélelést legtöbbször a nyálkahártya-csontalapzat sorvadása teszi szükségessé. A lenyomattal kiegészített protézist küvettába gipszelik. A küvetta szétnyitása után eltávolítják a lenyomatanyagot, a felületet megtisztítják, megérdesítik, majd alábélelő akriláttal kiegészítik. Polimerizálják, kidolgozzák.

Előkészítés

·         Lenyomatanyag, spatula, keverőlap - alábéleléshez

·         Műanyag frézer, mikromotor, egyenes darab - korrekcióhoz