Gyökértöméssel szemben támasztott követelmények

·         Csúcsig érő legyen, ami annyit jelent, hogy a tömőanyag érje el és zárja le a gyökércsatorna apicalis határát.

·         Falálló legyen, a fogbélűrt teljesen, résmentesen töltse ki.

·         Térfogatát ne változtassa, mert zsugorodáskor falállósága romlik, táguláskor a gyökeret elrepesztheti.

·         Ne izgassa és ne lépjen reakcióba a környezet szöveteivel, anyagaival.

·         Adjon rtg. árnyékot, hogy rtg. képen értékelhető legyen.

·         A fogat ne színezze el.

·         Legyen fertőtlenítő hatása, hogy meggátolja a gyökércsatornában és mellékágaiban megrekedt baktériumok szaporodását.

·         Könnyen elkészíthető és szükség esetén eltávolítható legyen.

Gyökértömés lépései (előkészítés ez alapján)

·         Rtg. alapján az orvos dönt a gyökérkezelés kivitelezhetőségéről, és egyéb információkat kap a fogról és környezetéről

·         A fog érzéstelenítése (Nyálkahártya fertőtlenítése!!!)

·         Szuvas üreg feltárása, szuvas szövetek eltávolítása, üreg fertőtlenítése, hogy a tágító műszerekkel ne vigyünk fertőzést a gyökércsúcsra vagy azon túlra

·         Izolálás: vattarolni, nyálszívó, nyálrekesz

·         Pulpakamra feltárása, áttörjük a még meglévő dentinfalat, hogy a műszereket feszülésmentesen vezessük a csatornába

·         Gyökércsatorna átjárhatóságáról meggyőződünk: Miller-tű

·         Exstirpatio :Donaldson-tűvel a pulpát a gyökércsúcsnál tudjuk eltépni és teljes egészében eltávolítani

·         Gyökércsatorna hosszának meghatározása (rtg., tűs kontroll, elektr. mérőműszer, tapintásos tűskontroll)

·         Gyökércsatorna tágítása (kézi: Kerr-tűk, Hedström, patkányfarok), (gépi: Balters tágítófúró, Gates-fúró, Giromatic, Excalibur, ultrahangos tágító), (vegyi anyagokkal: EDTA Na-sója)

·         Gyökércsatorna fertőtlenítése (Neomagnol 3-5%), vérzéscsillapítása (Hyperol 3-5 %) – Innen kérik!

·         Gyökércsatorna szárítása papírcsúccsal

·         Gyökércsatorna falálló tömése!!!

Gyökértömő anyagokkal szembeni követelmények:

·         Jól tapadjanak a gyökércsatorna falához, hermetikusan zárjanak

·         Rtg. árnyékot adjanak, könnyen keverhetők, finom szemcséjűek legyenek

·         Ne zsugorodjanak, fogat ne színezzék el, bakteriosztatikusak legyenek

·         Lassan keményedjenek, ne oldódjanak a szövetnedvekben

·         Gyökércsúcs körüli szöveteket ne izgassák, könnyen eltávolíthatóak legyenek

Gyökértömő anyagok: Szilárd: guttaperchacsúcs és ezüstpoint, Plasztikus: paszták, cementek, műanyagok

Módszerek:

Sealer guttapercha típusú: leggyakrabban használt módszer, plasztikus tömőanyagot viszünk a gyökércsatornába lentuloval (lassú fordulatszámmal, óra járásával azonos irányban forog), tömörítjük (kicsit visszahúzzuk a lentulót), guttaperchapointot is alkalmazhatunk.

Laterál kondenzációs módszer: a gyökércsatorna csúcsi részét pontosan kitöltő guttaperchacsúcsot helyezünk a csatornába valamilyen plasztikus tömőanyaggal, majd a guttapercha mellett tágító műszerrel behatolva helyet készítünk a következő csúcsnak. Ezt addig ismételjük, míg a csatornát teljesen ki nem töltjük.

Termoplasztikus eljárás: a guttaperchacsúcsot hővel tesszük plasztikussá, adaptálhatóvá. Vertikál-kondenzációs módszer: a darabokra vágott, megfelelő vastagságú guttaperchát a csatornába vezetett, megmelegített műszerrel tömörítjük. Termomechanikus :a csatornába vitt guttapercha a mellette nagy sebességgel forgatott műszerhatására felpuhul és tömöríthetővé válik. Injiciálható guttaperchatömörítés: alacsony olvadáspontú guttaperchát speciális pisztolyban plasztikussá téve vékony tűvel a gyökércsatornába fecskendezünk úgy, hogy a csúcson túlra ne préseljük. A tűt lassan távolítjuk el, miközben a dugattyúra nyomást gyakorolva a csatornát feltöltjük.

Ideiglenes tömőanyagok

Alkalmazásukat valamilyen okból csak rövidebb időre szánjuk. Példák:

·         Ha a végleges tömést nem egy ülésben végzi az orvos (nem tudja kiszárítani, inlay)

·         Fogbél életben tartásakor - Dycal

·         Caries profunda esetén valamilyen gyógyszeres tömést alkalmaz

·         Gyökérkezelés során, ha nem végezhető el egy ülésben

Lényeges szempont, hogy könnyen alkalmazhatók legyenek, gyorsan szilárduljanak, ellenálljanak a rágónyomásnak, jól zárjanak, a tervezett ideig helyben maradjanak és mikor szükséges könnyen és maradék nélkül eltávolíthatók legyenek.

Példák:

·         Mastix-vatta (gyantával átitatott vatta) – csak nagyon rövid időre alkalmazható és nem zár tökéletesen /gangraena kezelésnél/

·         Guttapercha – inlay, lassú szeparálás (nyálban megduzzad és a rágónyomás hatására eltávolítja egymástól az egymás melletti fogakat)

·         Cinkoxiszulfát-cement (Fletcher) – por + víz, ma már csak történelmi jelentőségű

·         Paszták – az orvos műszerrel keverés nélkül a cavitasba applikálja, nedvesség hatására megköt 30 perc alatt (Lumikon)

·         Cinkoxifoszfát-cement (ún. ragasztócement) – hosszabb időre

·         Polikarboxilát-cement – hosszabb időre

·         Cinkoxid-eugenol – hosszabb időre

·         EBA-cementek (ethoxybenzoic acid) – hosszabb időre

Asszisztens feladatai

·         Paszta – kis mennyiségű anyagot orvos kezéhez adni, flags végére helyezve

·         Cementeket – üveglapon fémspatulával gyári előírásoknak megfelelően megkeverni, orvos kezéhez adni a megfelelő műszerrel együtt

·         Guttapercha – meggyújtani a Bunsen- vagy borszeszégőt, mely fölött az orvos kb. 50 fokosra melegíti és a cavitasba helyezi