Előkészítésnek az ínyszélhez való viszonyát figyelembe véve két módja van:

1.       Subgingivális – klinikai koronát készítjük elő

2.       Supragingivális (fogínysorvadásnál) – anatómiai koronát készítjük elő

Három formája van:

a)       tangenciális: a korona oldalfalai 5-8°-os szögben összetérnek, alámenős rész nincs, nem is szabad.

b)       Ortonvállas: lekerekített váll (ált. frontfogaknál)

c)       Merőleges vállas előkészítés (ált. őrlőfogaknál): előnye, hogy pontosabb a korona, de csak tökéletes lenyomatnál, hátránya, hogy több foganyagot kell elvenni.

Fúrók

Alakjuk szerint 5 csoportra osztjuk:

1.       Gömbfúrók – az üreg megnyitására és az üreg falain visszamaradt szuvas dentin eltávolítására alkalmasak.

2.       Kúpfúrók – retenciós forma kialakításához.

3.       Fissurafúrók – henger alakúak, üregalakításhoz, határainak megszabásához.

4.       Inlayfúrók – homlokuk felé 5-10° -nyit keskenyedő fissurafúrók. Üreg feltárásához, határainak megszabásához.

5.       Eliptikus fúrók – lekerekített fissurafúrók és az ún. körtefúrók tartoznak ide. Az üreg belsejének preparálásához.

Anyaguk szerint két csoportba oszthatók:

1.       Acél – krómot és nikkelt tartalmazó wolframacélból készülnek.

2.       Widia – wolframkarbidból kialakított éllel készülnek.

Csiszolókövek és gyémántok

Az ép zománc csiszolására alkalmasak, a dolgozó rész felszínén levő kristályok hegye, éle forgácsolja a zománcot. Annál finomabban preparálnak és annál gyorsabban kell forgatni őket, minél kevésbé állnak ki a kristályok. Csiszolóként használatos a korund, szilíciumkarbid és a gyémánt. A csiszoló kristályokat műgyanta, gumi-, cement- vagy fémkerámia kötéssel rögzítik.

A gyémántcsiszolókat 5 csoportra oszthatjuk, aszerint, hogy milyen sima felszínt preparálnak:

1.       Extrafinom (extra-fine) – sárga jelzés

2.       Finom (fine) – piros jelzés

3.       Közepes (medium) – nincs színjelzés

4.       Durva (coarse) – zöld jelzés

5.       Igen durva (super coarse) – fekete jelzés

A csiszolókat csak vízhűtéssel használhatjuk!!!

Csonkvédelem:

1.       vegyi vagy gyógyszeres csonkvédelem védőlakkal (Tresiolan, cinkchlorid, kalcium-hidroxid tartalmú alábélelő anyag, cink-oxid-eugenol tartalmú anyag)

2.       előre gyártott ideiglenes koronák adaptálása (akril, fém, celluloid)

3.       ideiglenes koronák és hidak készítése:

§        indirekt-direkt: rendelőben a beteg eredeti fogait lemintázva önkötő akrilátból készítjük, majd cinkoxid-eugenollal ragasztjuk

§        direkt: laborban készítik akrilátból, magas fényűre ki lehet polírozni, nem az eredeti fogakat mutatja

Indirekt-direkt előkészítése:

·         alginát vagy szilikon bázisú lenyomatanyag, gyári lenyomatkanál

·         olaj a csonkok izolálásához

·         önkötő akrilát

·         frézer ill. szeparáló a műanyag kidolgozásához, mikromotorba egyenes darab vagy fogtechnikai mikromotor

·         cinkoxid-szulfát cement vagy cinkoxid-eugenol paszta a rögzítéshez

Csonkelőkészítés után precíziós lenyomatot veszünk!

Precíziós lenyomat: a „rézgyűrűs kerr” lenyomat vagy az ínybarázda-tágítással készített kétfázisú lenyomat, amely lehetővé teszi a gingivaszél alá terjedő preparált területek pontos lemintázását is.

Rézgyűrűs lenyomatok

A lenyomatvételhez sokszor két anyagot használunk, hogy a minta fokozottan pontos legyen. Gyakran zöld kerr kompozíciós lenyomatanyaggal mintázzuk le a csonkot, a száj többi képletéről pedig más anyaggal (legtöbbször gipsszel) készítünk lenyomatot. A két anyag elválasztására és a zöld kerr tömörítésére rézből készült, ún. rézgyűrű szolgál. Vannak előre gyártott, különböző nagyságú (számokkal jelzett) rézgyűrű készletek, melyeknek előnye, hogy forrasztás mentesek. Előállíthat rézgyűrűt a fogtechnikus is tájékoztató lenyomat alapján, mely forrasztással készül.

A kiválasztott (elkészített) rézgyűrű a lemintázandó csonkra illesztendő úgy, hogy szélei az íny aláelőnye, hogy a csonk íny alatti részeit is megbízható módon lemintázza. A rézgyűrű széleit az ínyszél lefutásának megfelelően ollóval vagy csiszolókővel munkáljuk meg (jelezni kell, hogy milyen irányban van a csonkon). Ezt követően láng felett felpuhított zöld kerrel megtöltjük, a csonkra szorítjuk és ujjbegyünkkel az okkluzálisan kibuggyanó kerr-t a gyűrűbe nyomjuk. kerüljenek. A rézgyűrűs lenyomat

Szilikonbázisú lenyomat

Sulcustágítás után gyári kanállal alaplenyomatot veszünk. Az alaplenyomatból kivágjuk a septumokat és a híganfolyó szilikonbázisú lenyomatanyag elfolyását biztosító barázdákat vágunk a lenyomatba. Ezután vesszük le az előkészített alaplenyomattal a precíziós lenyomatot. Ha a lenyomatanyaghoz speciális fecskendőt használunk, még tökéletesebben tudjuk kitölteni a sulcust.

Előkészítés:

·         ínybarázda tágító fonal

·         lenyomatkanál

·         lenyomatanyag

·         keverőlap, spatula

Vérzéscsillapítás lehetőségei 

·         compressio – az extrakciós seb összenyomása

·         sebszűkítés U varrattal

·         zselatin szivacs (Gelita, Gelaspon, Fibrostan)

·         POR-8 vagy tonogénes tampon

·         Szövetragasztó (Tissucol)

·         Inj. Dycinon 4-6 óránként, inj. Styptanon i.v. 6 óránként

·         C vit., Ca, K vit.

·         Jeges borogatás

·         Ülő testhelyzet

·         Vérnyomás beállítása

·         Csoportazonos plazma