Lenyomatvételnek azt az eljárást nevezzük, amellyel elkészítjük a szájképletek negatív mását. Ennek során egy erre a célra alkalmas anyagot képlékeny halmazállapotban a lemintázni kívánt szájképletekre nyomunk és megvárjuk, amíg ott megszilárdul. Ezután a megkötött anyagot kiemeljük a szájból.

Anatómiai lenyomat jellemzői:

·         Mindig gyári kanállal vesszük, tehát a rendelkezésünkre álló sorozatból választjuk ki a megfelelő méretet.

·         Az anatómiai lenyomat statikus lenyomat, azaz lenyomatvételkor a lágyrészek működését nem vesszük figyelembe. Az anatómiai lenyomat pillanatkép a lágyrészekről, nyugalmi állapotban.

·         A fogatlan gerinceket lehetőleg maximális kiterjedésben mintázzuk le, tehát túldimenzionált lenyomatot veszünk. Ezután az anatómiai mintán rajzoljuk be az egyéni kanál határait.

Anatómiai lenyomathoz használható anyagok:

gipsz, alginát – 30 percen belül ki kell önteni kemény gipsszel, szilikon bázisú lenyomatanyag – Fontos, hogy a kanálhoz megfelelően rögzüljön!

Figyelni kell:

·         Hányingerre (felső állcsont)

·         Nyelvre (alsó állcsont)

·         A felesleges lenyomatanyag hátraáramlására!

·         A kanalat üresen mindig próbáljuk be!

A páciens:

·         Fejét úgy helyezzük el, hogy csökkentsük a lenyomatanyag hátraáramlásának veszélyét – vízszintes helyzetű!

·         Magasan üljön, hogy a szájüreget mindig ellenőrizni tudjuk – páciens feje az orvos vállával egy magasságban!

·         Csak orron keresztül lélegezzék és ne nyeljen!

Immediat (rögtöni, közvetlen) pótlásnak nevezik azt a fogpótlást, amelynek elkészítéséhez röviddel a fogeltávolítás, illetőleg a csiszolás után kezdünk hozzá és még aznap szájba helyezzük. Helyesebb interim (ideiglenes) fogpótlásnak nevezni. Típusai a korona, híd és a lemezes fogpótlás.

Javallatai:

·         Lecsiszolt csonk védelme a fizikai és kémiai ingerekkel szemben.

·         Lecsiszolt csonk elmozdulásának (kiemelkedés, dőlés) megakadályozása.

·         Fogeltávolítás és csiszolás kedvezőtlen esztétikai hatásának megszüntetése.

·         A fonáció (hangképzés) zavarának és a rágóképesség csökkenésének azonnali megszűntetése.

·         Kedvező pszichés hatása is van, mert a pácienst mentesíti a fogak.

Csonkvédelem:

1.       vegyi vagy gyógyszeres csonkvédelem védőlakkal (Tresiolan, cinkchlorid, kalcium-hidroxid tartalmú alábélelő anyag, cink-oxid-eugenol tartalmú anyag)

2.       előre gyártott ideiglenes koronák adaptálása (akril, fém, celluloid)

3.       ideiglenes koronák és hidak készítése:

§         indirekt-direkt: rendelőben a beteg eredeti fogait lemintázva önkötő akrilátból készítjük, majd cinkoxid-eugenollal ragasztjuk

§         direkt: laborban készítik akrilátból, magas fényűre ki lehet polírozni, nem az eredeti fogakat mutatja

Indirekt-direkt módszer:

A csonkok előkészítése előtt alginát vagy szilikongumi lenyomatot veszünk. A preparálás után csonkokat olajjal izoláljuk, a lenyomatba önkötő akrilátot teszünk és visszahelyezzük a szájba. A teljes kötés előtt néhányszor eltávolítjuk, megmozgatjuk ill. visszahelyezzük, hogy az akrilát zsugorodását ellensúlyozzuk. A megkötött akrilátot kidolgozzuk, szeparáljuk, majd a csonkokra rögzítjük.

Előkészítés:

·         alginát vagy szilikon bázisú lenyomatanyag, gyári lenyomatkanál

·         olaj a csonkok izolálásához

·         önkötő akrilát

·         frézer ill. szeparáló a műanyag kidolgozásához, mikromotorba egyenes darab vagy fogtechnikai mikromotor

·         cinkoxid-szulfát cement vagy cinkoxid-eugenol paszta a rögzítéshez