Caries diagnosztika, segédeszközei, diagnózis jelentősége, caries predilekciós helyei

A caries - fogszuvasodás - a fognak a szájüreggel érintkező felszínén kezdődő, a felszínről a mélybe haladó idült folyamat, amelynek lényege a kemény fogszövetek roncsolása. A kezdődő /incipiens caries/ caries reverzibilis is lehet. A szájban lévő cukrokat a baktériumok lebontják melynek során savas melléktermékek képződnek, amitől viszont a szájüreg vegyhatása savas irányba tolódik el. A Ph érték csökkenése miatt kálcium és foszfátionok vándorolnak ki a zománcból, ami a zománc demineralizációjához vezet. A demineralizáció egy dinamikus, reverzibilis folyamat, melynek fordítottját remineralizációnak nevezzük.

Ha a szájüregben túlsúlyba kerül a demineralizáció akkor megjelenik a caries, annak is a legkorábbi alakja az iniciális laesio / kis krétafehér folt a zománcon /. Ebben a stádiumban a caries még gyógyítható, visszafordítható. A kis fehér folt később elszíneződik, ilyenkor már általában a folyamat visszafordíthatatlan és tömést kell készíteni.

Segédeszközei

·       jó ráláthatóság, tiszta, száraz fogak

·       tompa végű szonda, mert a hegyes szonda megsértheti az incipiens caries zománcfelszínét

·       szárnyas röntgenfilm, az occlusalis és approximális caries laesiók felfedezésére

·       száloptikás átvilágító 0,5 mm átmérőjű fényforrás /vigyázni kell, mert szemkárosodást okozhat/

·       elektronikus cariesdetektorok, melyek azon az elven működnek, hogy a demineralizáció következtében megnő a fog elektromos vezetőképessége

Diagnózis jelentősége

Amióta tudjuk, hogy a korai caries laesio megállítható ill. vissza is fejleszthető, a korai diagnosztika jelentősége felértékelődött. A cariesdiagnosztika soha nem pontos! Még a legjobban képzett epidemiológusok is csak 80%-os pontossággal ismerik fel a korai cariest. Ha kétely merül fel, inkább legyünk türelmesek és várjunk.

Predilekciós helyek

A fogakon a predilekciós helyek azok, ahol a legkönnyebben halmozódik fel a dentalis plakk. Ilyenek az approximális felszínek, cervicalis régió, a foveolák és a fissurák területe. A szervezet részéről számos tényező befolyásolja a cariesfogékonyságot, mint például a nyál mennyisége, összetétele.

Vitalitásvizsgálat során azt döntjük el, hogy a fog élő e vagy sem. Ezt vattagombócra csepegtetett klóretillel végezzük, amit a fogra helyezünk.

Eszközök:

·         tükör, csipesz, szonda

·         száloptikás átvilágító

·         elektronikus cariesdetektor

·         Klóretil spray

Sterilező eljárások

A sterilizálási munkafázis célja a megtisztított és megfelelő csomagolóanyaggal burkolt eszközök, anyagok, műszerek csíramentesítése. Sterilizálásnak (csíramentesítésnek) nevezzük azt az antimikrobiális eljárást, melynek során a különböző fizikai, kémiai hatásokkal, vagy ezek kombinált alkalmazásával a csíramentesítésre kerülő anyagon és anyagban elpusztítjuk, illetve inaktiváljuk a mikroorganizmusokat, valamint ezek összes nyugvó (latens) formáit.

A sterilezési munkafolyamat szakaszai

A sterilezés nem csupán a csíramentesítést foglalja magában, hanem az ezzel kapcsolatos előkészítő és következményes műveleteket is. Ennek a viszonylag körülményes technológiának az a célja, hogy egyrészt a szennyezett eszközökről a kórokozókat eltávolítsuk, nehogy a velük dolgozót megfertőzzék, másrészt a műszert a vért, fehérjét egyéb anyagokat tartalmazó szennyeződésektől megtisztítsuk annak érdekében, hogy a csíramentesítő hatást semmi ne csökkentse.

A sterilezés technológiai folyamata

Előkezelés

Öblítés, előáztatás - Az eszközöket használat után azonnal hideg (max. 30 °C-os) csapvízzel alaposan leöblítjük, majd - az erősen tapadó szennyeződések eltávolításának megkönnyítése céljából - ugyancsak hideg vízben áztatjuk.

Előfertőtlenítés - Annak érdekében, hogy a dolgozó a műszerek tisztítása közben ne fertőződhessen, az eszközöket az előírt tisztító-fertőtlenítő oldatban meghatározott ideig áztatjuk.

A fogorvosi műszerek előkészítését (vértelepítés, előfertőtlenítés) általában 5%-os Haemosol-oldatban, 30 percig tartó áztatással végezzük, de ez a művelet bármely, az Országos Közegészségügyi Intézet által e célra engedélyezett készítménnyel elvégezhető.

Tisztítás

Áztatás - A meleg, tisztítószeres oldat hőmérsékletét (40-60 °C) az áztatandó eszköz anyaga szerint választjuk meg.

Mechanikus tisztítás - Csak erre a célra használt textíliákkal és kefékkel végezzük. Ma már különböző automata mosogatógépek állnak rendelkezésünkre, sőt ultrahanggal működő tisztítógép is van.

Utóöblítés - A megtisztított tárgyakról a mosószert folyó meleg csapvízzel gondosan öblítsük le. Az üreges alkatrészeket 30 percig tartó, 3 térfogatszázalékos hidrogénperoxid-oldatban való áztatás után öblítjük. Az öblítést desztillált vízzel kell befejezni. (Valamennyi felsorolt művelet végzésekor a dolgozó - saját egészségének védelme érdekében - gumikesztyűt és védőöltözetet visel. )

Szárítás, csomagolás, jelölés

Az eszközöket csak száraz állapotban szabad csíramentesíteni- A sterilezendő eszközöket becsomagolva csíramentesítjük. A csomagolóanyagot a csíramentesítő eljárástól függően választjuk meg. Az eszközök csomagolását gondosan zárjuk, majd a csomagra dátumjelzést, valamint a sterilezés elvégzését jelző ellenőrző csíkot ragasztunk.

Módszerei:

1.       Elégetés

Az elégetés elpusztítja a mikróbákat, de közben megsemmisül a tárgy is. Alkalmazására hulladék, állati tetem, laboratóriumi anyagok fertőzőképességének megszüntetésekor kerül sor.

2.       Sterilizálás túlnyomásos gőzzel, telített vízgőzzel (autoklávozás)

Orvosi kézieszközök, műszerek, tartozékok, egyéb fémtárgyak, műtéti textiliák, munka és védőruhák, egyéb textiliák, kötszerek, varrófonalak, gumi és műanyag eszközök (ha bírják a hőmérsékletet), üveg- porceláneszközök, edények, hőtűrő porok.

Működési szakaszai:

·         Felfűtés, légtelenítés

·         Hőkiegyenlítés

·         Effektív sterilezési idő

·         Nyomáscsökkentés és hűtés ill. szárítás

Autokláv paraméterei:

121°C – 107,8 kPa – 20 perc

134°C – 205,9 kPa – 10 perc

3.       Sterilizálás cirkuláló forró levegővel (hőlég sterilizálás) – ugyanazokat sterilizáljuk, mint az autoklávban, ha bírják a magasabb hőfokot.

160°C – 45 percig

180°C – 25 percig

200°C – 10 percig

Működési szakaszai:

·         Felfűtés

·         Hőkiegyenlítés

·         Csírátalanítás

·         lehűtés

4.       Sterilizálás etilénoxid gázzal (gázsterilizálás)

5.       Sterilizálás formaldehides gázzal (gázsterilizálás)

6.       Sterilizálás antimikrobiális anyagok oldatában (kémiai, hideg sterilizálás)

7.       Sterilizálás mechanikus módszerrel (baktériummentesítés szűréssel)