Marketing mix: marketing eszközök összessége egy konkrét piaci szituációban.

Újságnál cél: nagy példányszám, hosszútávú jövedelemszerzés, à piackutatás, piacszegmentálás, pozicionálás

A marketing menedzsment főbb lépései:

1. Piackutatás

2. Marketing stratégia kidolgozása

- szegmentáció

- célpiac választás

- pozicionálás

3. Marketing-mix 4P (Produkt, Price, Place, Promotion)

4 Végrehajtás

5. Ellenőrzés

Price: összefügg a termékkel és a fogyasztói igényekkel. A legjobb termék is megbukhat az ára miatt.

Product: minden termék markatingje más. Újság: szolgáltatás + termék

Place: Függ a piactól, a terméktől, célcsoporttól,körülményektől.

Promotion: célcsoporttól függ, reklám