Szerződés: - kötelmi jog- 2 vagy több személy egybehangzó akaratnyilatkozata, mely jogi hatást vált ki.

-          Felek egyenrangúak

-          Bármikor módosítható

-          Jogokat és kötelezettségeket tartalmaz

-          Elemei: - alanyok belátási és cselekvőképessége, - megegyező tartalom, - jogi vonzat

Folyamata: - ajánlattétel, elfogadás, vagy nem megkötése

Felbontása: közös megegyezés

Érvénytelenség: -semmisség: csel. képtelenség,  tréfa, jogkör hiánya

-          megtámadhatóság: tévedés, fenyegetés, megtévesztés

Megszűnése: -közös megegyezés, - határidő lejár, - elállás,