Fogalmak:

- Demográfia: népesedéstudomány, a népesség nagyságának mérésével és a növekedés vagy a csökkenés magyarázataival foglalkozik

- Termékenység: arra vonatkozik, egy nő hány élő gyermeket szül

- Születéskor várható átlagos élettartam: azon életévek száma, amit az ember várhatóan megél születése pillanatában, 1900-ban Nagy-Britanniában ez 40 év volt, mára majd 74 év, a csecsemőhalandóság csökkenésnek legfontosabb következménye ennek növekedése

- Élethossz: a maximális időtartam, amit egy faj tagja megélhet

- Élveszületési arányszám: az 1000 főre jutó születések száma egy adott évben

- Csecsemőhalandósági ráta: az 1000 élveszületésre jutó, egy éves koruk előtt meghat csecsemők száma egy adott évben, a népességrobbanás egyik kulcstényezője volt ennek csökkenése

- Halandósági arányszám: az 1000 főre jutó elhalálozások egy adott évben, fontos eleme a csecsemőhalandósági ráta

- Morbiditás: a betegségek előfordulásának gyakorisága

- Demográfiai átmenet: az iparosodott társadalmakban a születési és halálozási arányszámok a XIX. század vége óta igencsak megváltoztak, ennek a leírására elsőként W. S. Thompson vállalkozott, aki háromlépcsős folyamatként írta le a demográfiai átmenetet:

- szakasz: a tradicionális társadalmakra jellemző magas születési és halálozási arányszám + rendkívüli mértékű csecsemőhalandóság » a népesség csak kismértékben nő, vagy stagnál, hiszen a magas születési arányszámokat „kompenzálja” a magas halandósági ráta

- szakasz: Európában és Amerikában a XIX. század elején kezdődött, amikor is a halandósági arányszámok csökkenésnek indultak, ám a születések száma a már megszokott magas szinten maradt » erőteljes népességnövekedés

- szakasz: a születési arányszám is lecsökken, újra stabillá téve ezzel a népességet

Kérdések:

- Túlnépesedés: a világ erőforrásai végesek » nem kifogyhatatlanok a nyersanyagkészletek, pedig egyre többen vagyunk egyre kevesebbre.

- Egyre több idős ember jut egyre mind kevesebb aktív korúra (ELÖREGEDÉS), s még kevesebb fiatalra » egyre kijjebb kell tolni a nyugdíjkorhatárt, különben az folyamatosan bővülő állami kiadások mind kevesebb ember között fognak megoszlani.

- Egyes országokban (pl.Kína) a férfiak már most nehezen találnak maguknak párt, hiszen, a lánycsecsemőket – értéktelennek nyilvánításuk miatt – gyakran születésük után azonnal elpusztítják.