Szervezeti forma szerint:

- Egyéni vállalkozás

- Társas vállalkozás (RT, KFT, KKT, BT)

Tulajdonosi forma szerint: magán, állami, önkormányzati, szövetkezeti, vegyes

Profil szerint:

Keresk. – ipari – mezőgazd.-i – közlekedési, - pénzintézeti – személyi szolgáltatást nyújtó

Nagyságrend szerint: (alkalmazotti létszám szerint)

9< Mikro

10-49 Kis

50-249 Közepes

250- nagy vállalkozás

1997. évi 144tv. A Gazdasági Társaságokról

1. Társasági szerződés megkötése ill. 1 személyesnél Alapító okirat

Rt-nél: Alapszabály (ha nyilvános az RT)

2. Vagyoni hozzájárulás RT: 20MFt, KFT: 3MFt, BT: 10eFt

Társasági szerződés->Alapítás, Cégbejegyzés->Cégbíróság

Ügyvédi ellenjegyzés

Rendelkezni kell a tisztségviselők kijelöléséről. Törvényes képviselet.

Törvényes működés biztosítékai: Könyvvizsgáló kijelölése, FB (Rt-nél kötelező)

A törvényességi felügyeletet a Cégbíróság gyakorolja.

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS

A természetes személy üzletszerűen saját rendszeresen haszonszerzés céljából folytatott gazdasági tevékenység.

Feltételei:

- Cselekvőképesség

- ne legyen kizárva az egyéni vállakozás gyakorlásából

- Vállalkozói igazolvány (személyi, adókártya, erkölcsi bizonyítvány)

JOGI SZEMÉLYISÉG NÉLKÜLI VÁLLALKOZÁS: KKT, BT
JOGI SZEMÉLYISÉGGEL RENDELKEZő VÁLLALKOZÁS: RT, KFT, Közös Vállalt, Egyesülés