- Etnicitás: olyan kulturális szokások és szemléletmód, amely megkülönböztet egy adott emberközösséget

- Előítélet: olyan véleménynek vagy attitűdök, amelyek egy csoport tagjaiban egy másik csoporttal kapcsolatban kialakulnak

- Diszkrimináció: valamely embercsoport kizárása olyan jogokból és lehetőségekből, amelyek másokat megilletnek

- Rasszizmus: bizonyos külső jegyek alapján egyeseknek tévesen öröklött személyiség-, illetve viselkedésbeli tulajdonságokat tulajdonítunk

- Etnocentrizmus: a saját etnikai csoport vagy nemzet a többinél magasabb rendűnek vélése, a kívülállók gyanakvással fogadása, mások kultúrájának saját szemszögből való értelemzése

- Nacionalizmus: minden más nemzettel, nemzetiséggel, etnikai csoporttal szembeni ellenségesség a nemzeti összetartozás érzete alapján

- Plurális társadalom: több nagy etnikai csoport együttélése

- Faj: olyan különbségek emberek fizikai tulajdonságaiban, amelyek alapján kategorizálhatóak

- Nemzet: azokból ál, akik egy nemzet tagjainak vallják magukat, s közös nemzeti identitással rendelkeznek

- Nemzeti kisebbség: egy társadalom azon tagjainak csoportja, akik nem a többségi társadalom nemzetéhez tartozónak vallják magukat, hanem egy másik létező államhoz, esetleg egy saját állam létrehozására törekednek

- Etnikai kisebbség (kisebbségi csoport): egy adott társadalmon belül ezon egynek csoportja, akik közös kulturális identitással rendelkeznek, s ez elkülöníti őket a többségi társadalomtól, tagjai hátrányokat szenvednek az őket érő diszkrimináció miatt, tagjaiban él a csoportszolidaritás érzése, melyet gyakran tovább fokoz a diszkrimináció, rendszerint mind fizikailag, mind társadalmilag elszigetelten élnek

Egyszerűen nem tudom, hogy miként kéne értelmezni ezen tétel másik felét… Ha valakinek van ötlete, írja meg, s én máris intézkedem.