A csoport egymással rendszeres interakciót folytató emberek összessége.

Csoporttípusok:

- ELSőDLEGES CSOPORTOK

- C. H. Cooley

- emberek olyan kis közössége, amelyet szoros érzelmi szálak fűznek össze (pl. család, baráti társaság)

- MÁSODLAGOS CSOPORTOK

- tagjai rendszeresen találkoznak ugyan, ám kapcsolatuk személytelen, de legalábbis nem kötik őket egymáshoz szoros érzelmi szálak

- általában konkrét célok érdekében működnek együtt

- pl. bizottságok, klubok

Természetesen a két típus közötti határvonal egyáltalán nem éles: a bizottsági tagok például idővel jó barátokká, esetleg házastársakká válhatnak.

FORMÁLIS SZERVEZETEK

- a tradicionális társadalmakban a legtöbb ember képes úgy leélni életét, hogy azt csupán a kiscsoportok határozzák meg

- manapság, illetve a fejlett társadalmakban azonban ez már nem így működik: cselekedeteinket folyamatosan korlátozzák, többek között tisztviselői döntésekkel » lényegében egy szervezeti társadalomban élünk, amelyben életünk szinte minden vetületére hatással vannak bizonyos szervezetek

- a szervezet emberek személytelen kapcsolatokra épülő nagyobb csoportja, amely konkrét célok megvalósítása érdekében jön létre

- a modern társadalmakban az emberek sokkal inkább függenek egymástól, mint eddig bármikor » a tevékenységek és a források összehangolása óriási feladat, így ezt csak jól szervezett apparátusok képesek lebonyolítani

- minden modern szervezet – eltérő mértékben – bürokratikus jellegű, azaz különböző rangú hivatalnokok szabályok szerint végzik benne munkájukat (tehát a lényeg a hierarchia és a differenciált munkavégzés)

- a japán gazdasági szervezetek:

- a szervezet vezetői rendszeresen konzultálnak az alsóbb szintek dolgozóival

- mind a jövedelem, mind a felelősség növekszik a szolgálati évek teltével

- inkább a csoportteljesítményt értékelik, mint az egyes egyének teljesítményeit

- habár egyáltalán nem biztos, hogy ez lenne az oka Japán kiváló gazdasági teljesítményének, egyre több nyugati vállalat igyekszik követni a japán példát

- karcerszervezetek:

- az itt dolgozók szinte minden idejüket a külvilágtól elszigetelten töltik

- maximális ellenőrzés és fegyelem

- pl. börtönök, elmegyógyintézetek

- önsegélyező csoportok:

- többnyire a bürokratikus szervezetek ellentétei, hiszen nem annyira hierarchikus, mint inkább a tagok

- észvételén alapuló szervezetek (ennek ellenére lehet, hogy idővel bürokratikus szervezetté fejlődnek)

- a legtöbb iparosodott társadalomban nagy számban előfordulnak