A kereslet (demand) fajtái:

- fogyasztói (egyéni) kereslet (d): az a termékmennyiség, amelyet a fogyasztó az adott időben az adott áron hajlandó és képes megvásárolni

- piaci kereslet (D): egy termékkel kapcsolatban adott áron felmerült fogyasztói keresletek összege. Tehát az a termékmennyiség, amelyet a fogyasztók adott időben adott áron hajlandók és képesek megvásárolni.

A keresletet egy rögzített időpontban a fogyasztók vásárlási hajlandósága, képessége, és a termék ára befolyásolja. A fogyasztó vásárlási hajlandóságát a termékkel kapcsolatos szükséglete határozza meg. A fogyasztó vásárlási képessége nyilvánvalóan a fogyasztó jövedelmétől függ.

A kínálat (supply) fajtái:    - termelői (egyéni) kínálat (s): az a termékmennyiség, melyet a termelő adott időben, adott áron eladásra felkínál.

- piaci (iparági) kínálat (S): egy termékkel kapcsolatban adott áron felmerült termelői kínálatok összessége

Egy termék kínálata a termék árától és a termelés költségeitől függ.

A keresletet és a kínálatot befolyásoló tényezők közül egy olyan van, amelyik mindkettőre hatást gyakorol, és ez az ár.

Ha a keresletet az ár függvényében ábrázoljuk, akkor a keresleti függvényt kapjuk.

                Egyéni keresleti függvény (d): különböző egységárak esetén (= az ár függvényében) mutatja azt a termékmennyiséget, melyet a vizsgált fogyasztó hajlandó és képes megvásárolni

                Piaci keresleti függvény (D): különböző egységárak esetén (=az ár függvényében) mutatja azt a termékmennyiséget, melyet a piacon megjelenő összes fogyasztó hajlandó és képes megvásárolni. A piaci keresleti függvény az egyéni keresleti függvények horizontális összege.

A keresleti függvény esetén az egységár a független változó, tehát a keresleti függvény mentén az egységár határozza meg a keresett mennyiséget és nem a keresett mennyiség az árat!

A függvény csökkenő egységár esetén növekvő keresletet mutat – ez a kereslet törvénye.

Ha a kínálatot az ár függvényében ábrázoljuk, akkor a kínálati függvényt kapjuk.

                Az egyéni kínálati függvény (s): különböző egységárak esetén (= az ár függvényében) mutatja azt a termékmennyiséget, melyet a vizsgált vállalat (termelő) eladásra felkínál.

                A piaci kínálati függvény (S): különböző egységárak esetén (= az ár függvényében) mutatja azt a termékmennyiséget, melyet a piacon megjelenő összes vállalat kínál fel eladásra. A piaci kínálati függvény az egyéni kínálati függvények horizontális összege. A függvény növekvő egységár esetén növekvő kínálatot mutat. Ez a kínálat törvénye. A kínálati függvény a gyakorlatban egyik tengelyt sem érheti el, mert a vállalat ingyen nyilván nem ad semmit, mint ahogy a semmiért sem kér pénzt.

Ha a keresleti és a kínálati függvényt egy közös koordinátarendszerben ábrázoljuk, akkor az ún. Marshall-keresztet kapjuk. A két függvény metszéspontja az árupiaci egyensúlyt szemlélteti. Az idetartozó ár az egyensúlyi ár. Egyensúlyi mennyiség: a termelők ugyanannyi terméket kínálnak fel eladásra, mint amennyit a fogyasztók hajlandóak megvásárolni. A piacon az ár mindig az egyensúlyi ár körül ingadozik.

A piacon az árra rengeteg, állandóan változó tényező (pl. időjárás, kormányzati beavatkozás, a világgazdaság pillanatnyi helyzete, a fogyasztói ízlés változása stb.) hat; ezen hatások következtében az ár állandóan változik, ingadozik.

Ha az ár az egyensúlyi ár fölé kerül, akkor túlkínálat jelentkezik, ellenkező esetben túlkereslet. Előző esetben a termelők csökkenteni fogják, utóbbi esetben növelni az árat, így visszaáll az ár az egyensúlyi ár szintjére.

Ha az áron kívül valamilyen más tényező gyakorol hatást a keresletre vagy a kínálatra, akkor sohasem a függvények mentén mozdulunk el, hanem a keresleti vagy a kínálati függvény mozdul el. pl. eredményes reklámkampány v. jövedelemnövekedés esetén a fogyasztók adott áron több terméket is hajlandók megvásárolni. A függvényelmozdulások az egyensúlyi árat is módosítják.

Kereslet: fizetőképes vásárlói szándék

Kínálat: értékesítésre kínált árú, szolgáltatás

Ár: az árú értékének pénzbeli kifejezése

Fogyasztói igények: az árú kínálatával szemben jelentkezhet

Keresleti függvény: az ár csökkenésével egyre magasabb lesz a termék iránti kereslet

Kínálati függvény: az ár emelésével a kínálat megnő

Marshall kereszt: piaci egyensúly. A metszetnél van a piaci egyensúly.