A család olyan rokonsági csoport, amely gyermekek felneveléséért felelős.

A család funkciói:

- termelési funkció: ez régebben volt igazán jelentős, amikor még a család maga is termelőegységként funkcionált, ezen funkció jelentősége alaposan lecsökkent a nagy termelőszervezetek megjelenésével

- fogyasztás: szintén régebben volt, hogy a fogyasztás jelentős része a családon belül történt; mára ennek egyre növekvő része kerül a családon kívülre, így például a munkahelyi vagy iskolai étkezés

- reprodukció: gyermekek szülése, s ezen keresztül a társadalom újratermelése, illetve fenntartása, egyes társadalmakban már egyre meghatározóbb méreteket ölt a házasságon kívül született gyermekek aránya, így elképzelhető, hogy ez a funkció is hamarosan a múlté lesz

- a felnőttek pszichés védelme

- a gyermekek szocializációja

Úgy tűnik, hogy a családok termelési és fogyasztási funkciójának csökkenése magával vonta a családtagok egymás közti érzelmeinek erősödését, illetve azoknak felértékelődését. (pl. régebben gyakori gazdasági érdekeken alapuló házasságok, melyek a szülők akaratán múlottak manapság azonban inkább  érzelmi alapon kötetett házasságok)

Változások:

- az iparosodás előtt

- a családok egyben termelési egységek is (földművelés vagy kézművesség); a házastárs kiválasztása társadalmi-gazdasági érdekeken alapszik

- a gyerekek 7-8 éves korukban kezdtek el besegíteni szüleiknek a mezőgazdasági, illetve a kézműves munkákba; akinek otthon nem jutott munka, fiatalon elhagyták a családi házat, hogy máshol álljanak munkába inasként vagy szolgaként: ezek a gyerekek gyakran soha többé nem találkoztak szüleikkel

- a gyerekeknek legalább 25%-a meghalt egy éves kora előtt

- a nukleáris család (papa, mama, gyerekek) volt az uralkodó családforma, legalábbis Európa nyugati részein

- Kelet-Európában és Oroszországban inkább kiterjesztett család (több generáció együtt)

- a modern családokban

- a gyermekek a szüleik mellett nőnek fel, s mindaddig rájuk támaszkodnak, míg tanulmányaikat be nem fejezik

- a munkába állás jelenti a felnőttkor kezdetét, melyet rendszerint a házasságkötés és a külön lakásba költözés követ