Pénzforgalom: a pénznek az állandó, szakadatlan körforgását, amelynek során közvetíti az áruk cseréjét és az egyéb fizetéseket, pénzforgalomnak nevezzük. A pénzforgalom nem más, mint a pénztulajdonosok közötti pénzmozgások összessége. A nemzetközi pénzforgalomban a különböző valutájú területek pénztulajdonosai között bonyolódik le, ez a devizaforgalom.

A készpénzfizetéses forgalom eszköze a készpénz (jegybank által kibocsátott bankjegyek és érmék), a forgalom a pénz vagy pénzkímélő eszközök (bankkártya, csekk) tényeleges átadásával bonyolódik le. A készpénz nélküli forgalom eszköze a bankszámlapénz (bankszámlabetét), a forgalom a bankszámlák közötti átírással bonyolódik. A pénzforgalom a készpénz- és a készpénz nélküli (elszámolási) fizetési forgalomból tevődik össze. A két forgalom között szoros a kapcsolat, mert a pénz állandó körforgásában a készpénz számlapénzzé, a bankszámlapénz készpénzzé alakulhat át. Minél fejlettebb egy ország pénzügyi rendszere, annál kisebb a készpénzfrgalom, és annál elterjedtebb a készpénz nélküli illetve a készpénzkímélő fizetési forgalom. A pénzforgalom szervezésénél, a fizetési módok meghatározásánál olyan követelményeket és szervezési elveket kell megvalósítani, amelyek elősegítik a gazdaság zavartalan működését, a zavartalan fizetési forgalmat.

A pénzforgalom kialakításánál a legfontosabb követelmények:

- jusson érvényre mind az eladó, mind a vevő érdeke

                - eladó érdeke: az áru ellenértékét minél előbb megkapja

                - vevő érdeke: csak akkor fizessen, ha az árut megkapta megfelelő minőségben és mennyiségben

- a pénzforgalom szabályozásának elő kell segítenie a pénz forgási sebességének növelését

                - a pénz folyamatosan áramlik a gazdálkodó szervezetek, az állam és a lakosság között

- ehhez a körforgáshoz meghatározott mennyiségű pénznek (kész- és számlapénznek) kell jelen lenni a gazdaságban

A nemzetközi pénzügyek alapfogalmai: ha a pénz a belföldi forgalomból kikerülve átlépi az országhatárokat, akkor már a nemzetközi elszámolások eszközévé válik

- valuta: valamely ország törvényes fizetési eszköze egy másik ország fizetési forgalmában

- deviza: külföldi fizetési eszközre vonatkozó követelés vagy kötelezettség

- devizagazdálkodás: azon módszerek, intézkedések, rendeletek, előírások, tiltások összessége, amelyek révén egy önálló nemzeti valutával rendelkező ország belső pénzrendszere a nemzetközi pénzügyi rendszerhez, illetve másik nemzetgazdaság pénzrendszeréhez kapcsolódik.

- valuta- és devizapiac: külföldi valuták és devizák keresletének és kínálatának összessége

Európai Úniós vonatkoztatások:

Az euró valószínűleg az EU legkézzelfoghatóbb vívmánya, olyan egyságes valuta, mely 12 országban, az EU népességének 2/3-a számára hivatalos fizetőeszköz, és ez a szám tovább növekszik, ha majd az új tagállamok (köztük Magyarország) bevezetik az eurót, amint gazdaságuk készen áll rá. Minden euró bankjegy és érme használható az eurót bevezető bármely országban. A bankjegyek mindenhol ugyanolyanok, az érmék egyik oldalán szintén közös a minta, míg a másik oldalon az adott tagállam nemzeti jelképe látható.

Az euró-övezet tagállamai: Belgium, Németország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Ausztira, Portugália, Finnország

Az euró-övezetbe nem tartozó EU-s tagállamok: Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia, Svédország, Nagy-Britannia

A közös fizetési eszköz előnyei:

- a tagországok állampolgárai vásárolhatnak más tagországokban kiegészítő adó fizetése nélkül

- az egységes valuta lehetővé teszi, hogy a vásárlók közvetlen módon összehasonlítsák az árakat az eurót hivatalos pénznemként használó 12 országban, ennek köszönhetően a gyártók és forgalmazók az indokolatlanul magas árak csökkentésére kényszerülnek

- egy euró-övezetbe tartozó ország lakója számára egy másikban történő vásárlás, szabadidős tevékenység vagy üzleti művelet olcsóbb, mivel a pénzt nem kell váltania, így nincs kezelési költség

- az EU határok nélküli egységes piacain kialakult verseny a minőség javulásához és az árak csökkenéséhez vezetnek