1.              XVIII. század kapitalizmus: Európában változás, filozófiától elkülönül, a l8.szd. közepére – levált a pedagógia, még nem neveléstudomány, a kor embereszményének megfelelően intézményrendszerek létrehozása.

Ø       Francia felvilágosodás is ekkor van- barokk életérzés.

Ø       Másfajta gondolkodás- műveltség képe megváltozik.

Ø       Átalakulnak az egyetemek, új szervezeti egységek jönnek létre. Szétválik a humán és reál, művészet, technikai, jogász. A kutatás leválik az egyetemről.

Ø       Differenciáltság- egyetemi fakultás, ipar igényli a  szakképzettséget.

Ø       Pedagógia: - tanterv elmélet.

Ø       Gosszológia:- ismeretelmélet, didaktika: egyéni megismerés, új szisztémák létrehozása, különböző értékek, megoldások, logikai gondolkodásmód. 

2.            XIX.század. – más embereszmény

-          más pedagógia

-          más egyetemi kultúra      ]      változás

-          szakképzés

Egyre inkább nemzeti sajátosság a képzési rendszerben. Egyidőben jönnek létre világszerte. Internacionális a tudomány.Szakképzés: - szakegyetemek, főiskolák, mesteriskolák jönnek létre, az állam, a hatóság szabályozza a működését.

Európában: - nemzeti sajátosságoknak megfelelően intézmények jönnek

1848-as évek- fr.forradalom után  egyesülési törvények, szervezetek, önkéntesek ENGIVÓ

nem állami, saját körüknek a céljait valósítják meg, klubbok, körök, akadémiák, saját normarendjüknek megfelelően.

Exkluzív.. ki mehet be , szabályozzák a jogosultságot.

Intézményi fejlődés

Ø       Kovalasik József: Kultúra könyve fejlődés a kulturális intézményeknél, speciális belépés.Pl. Akadémiai tagok – belső elvárás, normarendszer

Ø       ki lehet a klub tagja

Ø       hogyan lehet bejutni- megjelenés külső feltételei- társasági formák – nemek szerint szeparált, vmilyen elv alapján működik, meghatározza a belépési, befogadási kritériumokat,

Ø       Létrejönnek a formák, amik a exkluzivitás alapján működnek ( pl. bőrösök )klubja.

Ø       Pécsett – bőrösök

Ø       Mo. Tudományos Akadémia – franciára hasonlít,Pl. román operaház – jó műsorpolitika- hasonlít a magyarhoz. A külső formai megjelenés is folyamatosan változik az intézményeknél. Semmi sem előzmény nélküli, kb. egyidőben jön létre minden (karok, akadémiák, egyetemek, klubok, a felnőttoktatás intézményei)

Globalizáció:

Ø       -azonos  megoldások

Ø       -eltűnik tér, idő

Ø       -beszűkül a világ

Ø       -lokális problémák megszűnnek, minden nemzetközi hatású,  nemzetközi vállalatok, multinacionális vállalatok ( bevételük nagyobb, mint egy-egy államé)

Ø       kérdés: nemzeti címke maradhat-e?

Előnye:

Ø       háborút megszünteti, erőviszonyok nem engedik, hogy lokális, kiterjedt  háború legyen, béke ügye,

Ø       föld energiakészlete véges- környezetszennyezés- gazdálkodás- természeti erőforrások, mind globális ügy, esőerdők kitermelése, talaj változása- sok a szikla, nincs növényzet, tengerek szennyezettsége,

Ø       globális problémákra globális válasz

Ø       az oktatás ügye is globális, fejleszthető az oktatási rendszer, nagy kultúrák találkozása, vallások szerint is: keresztény világ, hindu vallás más reakciók a valóságra. A háborúk érthetetlen eszmékért folynak. Pl. vallásháborúk. Vallások keverednek. Pl. Németországban sok török él.

Ø       gazdag ország- gazdag felnőttképzés, állami garanciával.

Ø       felnőttképzés globalizációja: egyre inkább hasonló képzési rendszer.

Nemzetközi szervezetek:

EAEA: legnagyobb európai szövetség, nemzeti egyesülete, Székhely: London

Célja:  támogatás, segítés felnőttképzési rendszer működéséhez.

Toni Blair:a befizetett adó egy részét – visszakapja - tanulásra fordítja. „Vocser” nem lehet átadni, átruházni, összevonni, folyamatos tanulás bizonyos finanszírozási feltételeit lehet megoldani.

Magyarországon:  Dr. Sz. Tóth János elnök képviselő.

EUCEN (Juken): Európai Egyetemek Felnőttoktatási Szövetsége. Lisszabonban. Európa valamennyi országa tagország. Az Európai Unió projektjeiből, adókból munkálkodik.

Célja: Felsőoktatás, felnőttképzés követelményeit dolgozza ki.

Magyarország: Pavluska Valéria a tagja.

D.V.V:  Német: Német Népfőiskolai Szövetség. 1985. párizsi világkongresszus- kelet-európai projektirodák + Ázsia – német kultúrát, a felnőttoktatás német modelljét vezetik be. Elnök: Bundestag elnöke.

Célja: UNESCO Hamburgi Felnőttképzési Intézetét tőkével segíti. UNESCO: pénze nem sok, inkább erkölcsi ereje van.

Skandináv- Népfőiskolai Szövetség: Dánia, Norvégia, Svédo. Finno. 600 népfőiskola, 400 bentlakásos, egyrésze költségmentes. Fenntartásuk: 3 pillér- települési önkormányzat, hitközség, állami költségvetés.

Célja: az Egészségügyileg hátránnyal küzdők támogatása.

CONEKTICAT USA: Politikai Didaktika Nemzetközi Szervezete: - egyetemen található – elnök: Klausend.Mo.

Célja: Politikai képzésről hoznak létre nemzeti stratégiákat, hogy a képzést illetően közös nevező legyen.

Magyarország elnökség: Csepeli György, Stumpf, Békési, Koltai Dénes

WIFI: ÁTKÉPZőRENDSZERT (feketéknek) hoztak létre. Kereskedelmi Kamara Felnőttképzési Intézményrendszere- tartományok- a székhelyen nagy korszerű intézmény működik- országos módszertani központ- piac, munkáltatók igényeinek megfelelően

BFI központ- Bécs: szociáldemokrata /vörösek). Kamara tartja fenn mindkettő intézményt.

Svéd: Pear Albin (Pír): szociálpolitikus – Svéd Otthon Mozgalom fűződik a nevéhez.Nagy gazdasági világválság idején – első felnőttképzési intézmény- fő profilja = átképzés, állami intézmény volt.