Ciprus

Pillanatnyilag nagyon kevés a jól képzett felnőttoktató akár az adminisztráció szintjén, akár az oktatásban résztvevők között.

A Pedagógiai Intézet a fő intézmény, amely kutatásokat végez az oktatás terén. A tanárok továbbképzéséért is felelős. Kezdő szaktanfolyamokat is kínál a szerződéses és próbaidőt töltő tanárok számára. 

A felnőttoktatásban résztvevő oktatók, akik az állami Kratika Institouta Epimorfosis továbbképző és a szakképző iskolák esti és levelező tagozatán tanítanak, a saját szakterületükön egyetemi végzettséggel rendelkeznek. A formális oktatási rendszerben ők főleg magántanárok, akiket felkérnek, hogy plusz fizetésért másodállásként vállaljanak felnőttoktatást.

A Felnőttoktatási Központban, az Epimorfotika Kentra-ban az általános kurzusokat főleg diplomás munkanélküliek vagy a speciális szakterületnek megfelelő végzettségű szakemberek tanítják (pl. divattervező, ács, tánctanár, stb.)

A kurzusvezetőknek külön szemináriumokat tartanak, hogy felkészítsék őket fontos szerepükre. Ezek főleg módszertani, csoportdinamikai és a felnőttoktatásra felkészítő foglalkozások.

A Pedagogiko Institouto Pedagógiai Intézet állami fenntartású intézet, mely az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz tartozik, és általában tanárok továbbképzésével foglalkozik.

Az esti iskolák oktatói leginkább középiskolai tanárok. Ezek a tanárok az egyes tanítási időszakokban csak másfél órát oktathatnak, mert este kell dolgozniuk.

A Mediterrán Vezetőképző Intézet tanári kara csupa tapasztalt egyénből áll, akik lényeges tanácsokkal látják el azokat, akiket tanítanak. ők teljes munkaidőben dolgozó alkalmazottak.

A felnőttoktatás színvonalának javulása és fejlődés érdekében fontos a Ciprusi Egyetem bekapcsolása a felnőttoktatásba – különösen az oktatók képzése és átképzése terén – egy felnőttoktatással foglalkozó központi hatóság és egy felnőttoktatást kutató központ létrehozása.

Franciaország

Franciaországban nincs olyan alapképzés, ami felnőttképzésre jogosító végzettséget adna.

A különböző szinteken folyó képzők képzésébe való belépés feltétele a legalacsonyabb szinten a felsőfokú szakképzésben (bac+2) szerzett végzettség, de a speciális képzések többsége alapképzettségnek az 5 éves egyetemi képzésben szerzett diplomát fogadja el.

Alapképzettségnek bármilyen területen szerzett diplomát elfogadnak, de a legoptimálisabb a technikai, pszichológiai, szociológiai, jogi és neveléstudományi alapvégzettség.

Kívánatos továbbá, hogy azok, akik be akarnak lépni a képzésekbe, rendelkezzenek szakképzésben képzőként vagy vállalatoknál szerzett tapasztalatokkal.

A képző mesterséget egyre több fiatal fedezi fel, és kíván továbbtanulni ebbe az irányba.

Néhány éve egyre erőteljesebb törekvések jelennek meg abba az irányba, hogy a képzők funkciója professzionálissá váljon. Az INFFO központ 245 olyan diplomát jegyzett be, amelyek a képző szerepre készítenek fel. Ezek a diplomák csaknem mind igénylik, hogy szakmai tapasztalattal rendelkezzék a képző, mielőtt speciális tanulmányait megkezdené. A legalacsonyabb életkor, amikor a képzést meg lehet kezdeni: 25 év.

 

Német Szövetségi Köztársaság

A német felnőttoktatási rendszer szerves részét képezik a népfőiskolák, melyek az állami oktatási rendszer részét képezik, résztvevőközpontú gondolkodás jellemzi őket, és mindenki előtt nyitva állnak. Képzési területeik: iskolai végzettséget biztosító oktatás, szakképzés, politikai képzés, tudományos oktatás/képzés, a szabadidőt és a kreativitást szolgáló képzés, családnevelés. Mivel évente közel tízmillió felnőtt látogatja programjaikat, kiemelt szerepet tulajdonítanak az oktatás minőségbiztosítási folyamatának. Ennek része a felnőttképzésben dolgozó munkatársakkal szemben támasztott követelmények sora.

 

Ausztria

A St. Wolfgangban működő Országos Felnőttoktatási Intézet 1956-tól foglalkozik – többek között – módszertani továbbképzéssel, ám a felnőttoktatásban tanítók számára ez nem kötelező érvényű. Az osztrák felnőttoktatási gyakorlat is hasonló a némethez annyiban, hogy a képzők jelentős része az oktatás egyéb alrendszereiből, minimális vagy hiányzó andragógiai ismerettel érkezik.

Portugália

Jelenleg Portugáliában nincs a felnőttképzésben oktatók számára egységes képzés. Az EU követelményei azonban e téren is változásokat hozott, hiszen a S@ber program keretében és az ESF (Strukturális Alapok) programok keretében végzett szakképzési projektek megkövetelik a felnőttokatatói kompetenciákat, így az egyetemi neveléstudományi programok keretében specializációként, vagy posztgraduális keretek között találunk ilyen programokat, de a képzések inkább az oktatás gazdasági környezetéhez és a menedzsmenthez.

Belgium

Tanárok alapképzése:

Az alsó szintű oktatásban és a középiskola első szintjén tanító tanárok számára az alapképzést főiskolákon, a középiskola 2. és 3. szintjének és a rövid ciklusú felsőfokú képzések tanárai számára pedig egyetemi szinten biztosítják.

Az egyetemi diploma akkor jogosít tanításra, ha a licence (egyetemi képzés 2. ciklusa) megszerzése pedagógiai stúdiumok és gyakorlat után szakvizsgát tesznek a jelöltek.

A szakoktatásban tanítókat rövid ciklusú (max. 3 év) kurzusokon képezik, ők renszerint vállalati vagy vállalkozói múlttal rendelkeznek

Magyarország: Pécsi Tudomány Egyetem andragógus képzés.

HEFOP 3.5.1 intézkedés: képzők képzése projekt, mely 3 elemből áll:

-        felnőttképzési szakemberek továbbképzési anyagának kidolgozása

-        a képzések szervezése és bonyolítása

-        külföldi tapasztalatcsere szervezése

Olaszország

A szakismeretek naprakész szintre való emelésétől és a specializációtól eltekintve az egyetemek hagyományosan keveset foglalkoznak a felnőttképzéssel; a társadalmi igények iránt kevésbé érzékenyek. Extra-murális aktivitásokat sohasem fejlesztettek ki és csupán néhány egyetemen létezik felnőttoktatási tanszék. Az egyetemeknek korábban nem volt nappali tagozatos, illetve munka melletti képzés felnőttoktatók részére. Mindez mostanában változik, neveléstudományi tanszékek vannak alakulóban, ahol felnőttoktatóknak szóló speciális tantervek szerint folyik az oktatás.