adó, vevő, egyebek

Paradigma váltás: Akik között végbemegy a kommunikáció.

Adó

Vevő

Megnyilvánulásunk:

             I.      Beszéd, -szóban,- írásban

          II.      Cselekedetben

       III.      Gondolatban (érzelmi, akarati, vágyaink a belső világunk útján)

I. Mikor nem működik jól? Szóban , írásban.

I. Ha nem tud megfelelően kinyilvánulni. Nincs megfelelő szókincse.

Stílus: nem megfelelő stílusban mond. Nem mond igazat. Artikulációs gyakorlatok.

II. Cselekedetben: hogyan használom a testem.

III. Gondolatban: belső kérdések: -fizikailag-test

                                                         -érzelmileg- lélek

                                                         -szellemileg- szellem

Lelki: a kommunikációban a lelki egészség nagyon fontos. Jól érezzük e magunkat avagy sem. Ápoljuk a kapcsolatainkat és magunkat.

Szellemileg: Mit tudunk, milyen ismereteink vannak, és hogyan tudjuk alkalmazni. Használható tudás megszerzése és alkalmazása.

Szituáció: figyelembe kell venni 7 pontot

1.Tér: sokféle szempontból hat ránk. Nagytér: (földrajzi meghatározottság) Kistér: (gazdálkodni kell a rendelkezésre álló helyiségben)

2.Idő: néha túljutunk az időn és a téren. Tapasztaljuk, hogy csak ennyi időnk van. Sűríteni kell. Napszakot is.- Nagyidő = Történelmi idő.

3.Szereplők akik a részesei: adók, vevők

4.Szereplők  közötti viszonyok: Lehet: mellérendelt és alá-fölé rendelt viszony. Kapcsolatok mélysége, kapcsolatépítés egy másik emberrel.

5.Múlt amennyiben hat ránk: hosszú távon: mit hoztunk magunkkal. Rövid távon: hogy teltek elmúlt kapcsolataink napjainkban

6.Jövő: hosszabb távon: tervek, célok, amelyek befolyásolják az életünket. (Pozítiv – negatív jövő)

7.Jelen: Mindazok a megnyilvánulások amelyben részt veszünk a jelenben. Hitelesség nagyon fontos.

Kongruencia: azonos vagyok önmagammal.

Nonkonguens: Nem egyezik a kép a tartalommal.