Szemiotika: jel elmélettel foglalkozó tudományág.

Jel: valóságelem, amely önmagán túli jelentéssel bír, érzékszerveinkkel felfogható. Jelrendszer része.

v     Univerzális jelek: pl.: csillagképek

v     Természetes jelek

v     Organikus jelek: ember által használt jelrendszerek pl.: füst jelek→ kialakult egy kötött jelentés, hangulatfestő, az élettel való közvetlen kapcsolat.

v     Mesterséges jelek: ez a dolog jelentse ezt. Pl.: kresz tábla. Akkor működnek jól, ha hasonlítanak az organikus jelekre.

Nyelvi jel: 3 elem összetevője

- jel(test) (hangok, betűk) utal egy (valóság elemre)

 
  


                            JELENTÉS          

NYELV: LEGEGYETEMESEBB NYELVRENDSZER