Mélységi vertikális elemzés

A kommunikáció mátrixát adja ki.

-         Szociológiai

-         Nyelv szempontjából statisztikai szintek

-         Összetettség szerint

-         Pszichológiai megközelítés – kommunikáció minősége

Metakommunikáció: több szinten küldünk egymásnak üzeneteket

Csoportos kommunikáció: tömegként működik széttartó. Tömegből=közösség lesz.

Stilizáltság: választás és elrendezés folytán létrejövő magatartás forma

Hétköznapi kommunikáció: kevés tudatosság, szleng, argó

Stilizált kommunikáció szint: Tervnek felelünk meg.

Konkrét stílus réteg alapján: (Jogi szaknyelvben is előfordulhat)

Retorizált kommunikációs szint: Retorika mintájára. Tudatosnak kell lennie. Hagyományos szónoklatok. Ünnepi beszéd.

Poétizált kommunikáció: a poétikára utal. Olyan sűrített közlést adók a vevőknek. A kommunikáció magas szintje. Választás elrendezés = Műremekek. Hiteles kommunikáció. Maradandó hatású.

Társadalmi szint: Különböző társasági csoportok: különböző szinteken kommunikálnak. Kommunikációs különbségek is vannak 

Pszichológiai szint: Minőségi a legizgalmasabb     

1.)    Kapcsolatok felvétele fontos a kommunikációban (rituálék)

2.)    Időtöltés: szükségünk van rá. Strukturálnunk kell az időt. + helyén való – hiányos

3.)    Játszmák szintje: előre lehet tudni mi fog történi + szerep szerint – körök járása

4.)    Intimitás. Olyan kommunikációs viszony ahol ledobom az álarcom, őszinte nyílt tudok lenni(kívül kerülünk az időn)