A nyelv használatakor amikor beszélünk v. írunk ilyenkor működésbe hozzuk az eszközrendszert.

Gyakorlati szituáció.

Nyelv = jel rendszer, kódrendszer, eszközrendszer.

BESZÉD: Retorika.   Az ókorból származó tudomány terület (Arisztotelész, Ciceró)

Alapjai: Homokóra elv 

-         Ált. cím. Bevezető  tételek, hipotézis feltételhez. Jóindulat megnyerése .

-         Konkrétumok kifejtendő rész központi gondolat köré épüljön

-         Befejező rész: ált. érvényű következtetés

Szóképek alkalmazása

NYELV: történeti bizonytalanság

Működését tekintve: - képalkotó képesség a magyar nyelv algutináló nyelv. Toldalékoló.

-         szótő, képző, jel, rag)

-         gazdag a képi kifejezés

-         nyelv-gondolkodás= egyre kevesebb

-         (kevésbé tudunk képzettársításokat alkotni)

-         ige+névszó

-         folyamat és állapotszerűség hatásai.

Kommunikációs szituáció: figyelembe kell venni 7 pontot

1.Tér: sokféle szempontból hat ránk. Nagytér: (földrajzi meghatározottság) Kistér: (gazdálkodni kell a rendelkezésre álló helyiségben)

2.Idő: néha túljutunk az időn és a téren. Tapasztaljuk, hogy csak ennyi időnk van. Sűríteni kell. Napszakot is.- Nagyidő = Történelmi idő.

3.Szereplők akik a részesei: adók, vevők

4.Szereplők  közötti viszonyok: Lehet: mellérendelt és alá-fölé rendelt viszony. Kapcsolatok mélysége, kapcsolatépítés egy másik emberrel.

5.Múlt amennyiben hat ránk: hosszú távon: mit hoztunk magunkkal. Rövid távon: hogy teltek elmúlt kapcsolataink napjainkban

6.Jövő: hosszabb távon: tervek, célok, amelyek befolyásolják az életünket. (Pozítiv – negatív jövő)

7.Jelen: Mindazok a megnyilvánulások amelyben részt veszünk a jelenben. Hitelesség nagyon fontos. 

Kongruencia: azonos vagyok önmagammal.

Nonkonguens: Nem egyezik a kép a tartalommal