Mind a társadalmi mind a kulturális vetület szorosan összefügg egymással.    

Vállalati kultúra  = a kultúra jelentősége nő

Működési szempont

Társadalmi szempont  →  szociológia

A kommunikációs híd vagy út amelynek segítségével tudunk közlekedni, ha képesek vagyunk a fejlesztésre

Fejleszthető a kommunikáció .- egyéni, csoport

Az egyéni fejlesztésen kívül a csoport fejlesztésről több szól.

Kommunikációs tréningek:

-         pszichoterápiás tréningek

-         gazdasági cégek által megrendelt

-         oktatási tréningek, pedagógiai tréningek(dráma pedagógia)

Kultúrális – horizontális időben tudjuk megtenni 

                     kommunikáció↔ kultúra viszonya történetileg

                    -vertikális

mágia volt az őskorban (barlangrajz, szobrok)

mágikus kommunikáció: hisznek a szavak erejében

Ókor: mítosz megmarad( mítosz valóság alapúak azt hiszik) szavak varázshatalma

Középkor: Ima (hisz benne, hogy az imának van ereje.)

Reneszánsz → Napjainkig

2 irányú változások történnek.

Egyfelől meredek nyíl vezet fölfelé civilizáció ösvénye. (városiasodás, demokratizálódás, könyvnyomtatás, űrkutatás) (Kommunikációs forr. útján)

             I.      Forradalom beszéd kialakulása

          II.      Forradalom írás kialakulása

       III.      Forradalom könyvnyomtatás

        IV.      Forradalom elektronika (tv, videó, rádió stb.)

           V.      Forradalom informatika

Miközben zajlik a civilizáció fejlődése → a kultúra hanyatlik. Az ember eltávolodik a természetétől nem érti a múltját. Pénzszerzés a fontos. (traszcendens eltávolodik) szakadás tünetek a nyelv már nem mágikus eszköz. A szereplők elbeszélnek egymás mellett. (színek, árnyalatok, érzelmek eltűnnek, gépies lesz)

Fajok kipusztulása, csak a haszonfajokat tartjuk meg.

Kísérletek a megoldásra

Nagyon nehéz. Ideális életforma, ha összekötnénk a két nyilat.

Vertikálisan: a kultúra különböző területei:

1.      Művészet

2.      Tudomány

3.      Oktatás

4.      Világnézet

1.fejlődés előrehaladt, sajátos szerepalakul ki. Az embernek szüksége van a visszajelzésre.

igényünk van a természetre (ma már csak dísz az ember életében) (alkotás öröme) 

2.elvesztette a fonalat az emberiség felett. Élet idegenné vált, nem tud megoldásokat találni az ember bajaira   

3.érzékeny változások. Megújítás nagyon fontos. Alternatív gondolkodási mód. Provokatív kommunikációra van szükség                                                                                           ↓

                                                                                                                               RÁÉREZ 

4. atomizálódott a társadalom. Nincs közös morál. Eklektikus egyházak jönnek létre. Az egyik ember így viselkedik a másik meg máskép.