Minden olyan kommunikáció ami nem verbális.

A  szöveg kimondása mondja meg a  vokalitást

 • -hangszín
 • -hangmagasság
 • -hanglejtés
 • -hangsúlyozás
 • -paralingvális megnyilvánulások

Egyiknek sincs önálló értelme, de az adott szövegkontexusban jól kifejezik a beszélő hangulatát, személyes viszonyulásait.

Egyéb nonverbális csatornák:

 • Fejtartás
 • Mimika
 • Szemkontaktus, nézés
 • Testtartás
 • Testi orientáció
 • Térközelités
 • Gesztikuláció
 • Lábtartás

Verbális – nonverbális kiegészítik egymást = kongruens 

Térközszabályozás: hogyan használjuk a teret zónákat különítünk el

Kulturális szignálok:

 • lehetnek tárgyak(pl. jelvény, öltözet), de cselekvés eredményeként létrehozott jelzések is(pl. ujjunkal mutatott „V” betű)
 • Állandó, rögzült jelentéssel bíró jelek, szimbólumok ezek.

A nonverbális kommunikáció funkciói:

4 alapfunkció:

 • a kommunikációs kapcsolat ellenőrzése
 • az én megjelenése
 • az ember érzelmi állapotának kifejezése
 • a személyes viszonyulás (attitűd) kifejezése