A tömegkommunikációban – épp a résztvevők nagy száma miatt – egészen más a befogadói szituáció, mint a közvetlen emberi kommunikációban:

  • A befogadók földrajzilag szétszórtan helyezkednek el
  • Számolni kell bizonyos kulturális különbségekkel
  • A sokaság heterogén összetétele miatt nem lehet szó szervezettségről, csupán egy laza kohézió köti össze a résztvevőket.

Manipuláció  = nem érzékeli az ember 

Közvetítő szerepe:

Tájékoztatás

Felhívás

Oktatás

Művészet

Tudomány

Szórakoztatás

A tömegkommunikáció esetében szinte lehetetlen egy heterogén összetételű sokaság attitűdjét meghatározni.

Veszélyes manipulációs eszköz. Gazdasági politikai érdekek.