Főbb típusok:

  • tájékoztató/tényközlő műfajcsalád

û        hír

û        tudósítás

û        riport

û        interjú

  • véleményközlő műfajcsalád

û        kritika

û        publicisztika

û        glossza

û        vezércikk

û        jegyzet

û        tárca

û        karcolat

û        humoreszk

û        stb.

  • televíziós újságírás

û        pl. dokumentumfilmek és

û        tényfeltáró riportok

  • rádió

û        pl. hír- és krónika műsorok

  • internetes újságírás

A hír: Tartalmaznia kell, hogy MI, MIKOR, HOL, KIVEL és HOGYAN (esetleg MIÉRT) (4+1W and H) történt. A hír lényege, hogy lényegretörő és rövid. Lehet mínuszos: ez esetben tényleg csak annyi derül ki, hogy MI, KIVEL, MIKOR és HOL. Lehet címes, ha a többinél fontosabbnak tarjuk, azok közül ki akarjuk emelni. Habár ez esetben is a tárgyra kell szorítkoznunk, mégis információgazdagabb, mint egy mínuszos hír.

A tudósítás: A tudósítás is lényegében hír, azonban mégis több annál. Amellett, hogy a lényegre szorítkozik, igyekszik átadni a helyzet hangulatát, hiszen a helyszínen tartózkodik (pl. haditudósító).

A riport: A szépirodalom irányába mutat: van benne párbeszéd, hangulatfestés, fordulatos stb. Emellett azonban tartalmaz pontos információkat, neveket, helyszíneket, elhangzott mondatokat, s NEM KÖLTHET. Lényegében ez különbözteti meg a riportert az írótól: nem írhat le olyat alanyáról, ami azzal nem történt meg, amit az nem mondott el.

Az interjú: Lényegében nem más, mint egy olyan beszélgetés két (vagy több) ember között, amelynek témája talán másokat is érdekelhet. Az újságíró számára az interjú lehet műfaj és lehet egy anyaggyűjtési módszer is. Így tehát az elkészült beszélgetésből később éppúgy születhet riport mint  tudósítás.

A publicisztika: Nyilvános közírás (Világirodalmi lexikon). Egyébként igen nehéz meghatározni, a Bernáth László szerkesztette könyv szerint a legelfogadhatóbb meghatározás a következő: A PUBLICISZTIKA AZ ÉRTELMEZÉS ÉS A MEGGYőZÉS SZÁNDÉKÁVAL FORMÁLT, A SAJTÓBAN NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT VÉLEMÉNY. Az újságíró állásfoglalása egy adott témával kapcsolatban. A lényeg A VÉLEMÉNY.

A kritika: Bírálat; értékelő elemzés; objektív értékítélet; megítélés; Egyik változata a recenzió, mely lényegében egy 8-10 soros, olykor egyoldalas, figyelemfelkeltő, a művet ismertető közlemény, amely ismereti a tárgyával kapcsolatos adatokat. (Könyv esetén pl. kiadó, oldalszám, kötés, ár stb.) Fontos az elfogulatlanság!!!

A glossza: Lényegében egy aktuális kérdéshez való hozzászólás rövid terjedelemben. Olyan rövid, csattanós, ironikus hangvételű publicisztikai műfaj, amely elsősorban konfliktusos helyzeteket, eseteket dolgoz fel; írója a maga személyességével próbál eljutni az olvasóhoz, akinek érzelmeire, gondolataira hatni kíván.

A dokumentumfilm: Valóságos eseményeket, személyeket stb. valósághű környezetben bemutató film.

Mikor mit?

Hír: bármiféle történés, amiről úgy véljük közérdekű vagy közérdeklődésre tarthat számot

Tudósítás: nagy horderejű események esetén (felkelések, háborúk, katasztrófák stb.), melyekről érdemes helyszínről tudósítani, hiszen úgy az igazi

Riport: érdekes/fontos eseményekről, érdekes/fontos emberekről, amik/akik többre érdemesek egy-egy címes hírnél

Interjú: hasonlatosan az előzekhez

Publicisztika: ha ki karjuk fejteni véleményünket valamely aktuális eseménnyel kapcsolatban

Kritika: új könyv, színdarab, film bemutatására