A kommunikáció fogalma: nincs egzakt definíciója, kommunikáció minden folyamat, melyben információ továbbítása történik függetlenül attól, hogy milyen jelrendszerben történik.

Arisztotelész: Retorika c. művében a „beszéd” leírása, mely áll:

- a beszélő

- amiről beszél

- akihez beszél

A kommunikáció etimológiája: communis, -e (közös) communus, -eris  = közös részvétel a beszédben.

A kommunikáció további definíciói:

- információ továbbítás / csere valamilyen eszközként használatos jelrendszer segítségével

- mechanizmus, melyen keresztül emberi kapcsolatok valósulnak meg

- az emberek szimbólumokkal hatnak egymásra (kommunikálnak)

A kommunikáció funkciója: (kultúra átadásának / tudás elsajátításának  eszköze)

- referenciális (tájékoztatás): vélemény, kérdés, gondolatközlés

- konatív (felhívás): cselekvésre való ösztönzés, pl. meghívás

- emotív: belső tartalmak és érzelmek kifejezése

- fatikus: kommunikáció létrehozása, fenntartása, meghosszabbítása, pl. kös6zönés, megszólítás, bemutatás

- metanyelvi: magyarázó, pl. visszakérdezés

- poetikai: esztétikai cél

A kommunikáció létrejöttének tényezői:

- közös ismeretek, előismeret

- kód vagy hagyományokon alapuló, közösségben elfogadott jelrendszer

- természetes jel, nincs benne szándék (a füst a tűz jele)

- mesterséges jel, szándékos (nyelv, jelkép)

- üzenet: hír, információ, emóció

- csatorna: közvetítő közeg (levegő, könyv, újság)

                - verbális: nyelv

                - nonverbális: mozgás, gesztus, mimika, mimikri, öltözködés

- beszélő – hallgató: adó-vevő

A feladó kódolja az üzenetet és a csatornán keresztül eljuttatja a vevőhöz.