A hír a tájékoztató műfajcsalád tagja.

Tartalmaznia kell, hogy MI, MIKOR, HOL, KIVEL és HOGYAN (esetleg MIÉRT) (4+1W and H) történt. A hír lényege, hogy lényegretörő és rövid. Lehet mínuszos: ez esetben tényleg csak annyi derül ki, hogy MI, KIVEL, MIKOR és HOL.

Mi a hír? Az, ami

 • újdonság
 • aktuális
 • érdekes
 • fontos
 • tényszerű (hiteles)

Az objektivitást sértheti

 • Az elemek sorrendje (manipulálja az olvasót) (erről még később is)
 • Mit engedünk át a szűrőn?
 • Nincs hírérték

A hír felépítése más az írott és más az elektronikus sajtóban.

Az írott hír többet tartalmazhat, mint az elektronikus sajtóban.

sajtó

A hírnél mindig objektívnek kell lenni. Ez sérülhet az elemek összerakási sorrendjénél.

 • Névvel általában nem kezdünk hírt! (Néhány nagy név kivétel)
 • Közéleti emberek nevét teljes névvel írjuk
 • Számokkal nem kezdünk hírt (kivétel lottó)
 • Ne használjuk a hírben: ha, esetleg, valószínű
 • Hibás fogalmazás: Mint emlékezetes, nem ez az első eset, hogy…, mint már beszámoltunk róla…

Hírfajták:

 • Mínuszos hírek: 5-ös alapszabálynak megfelel, nagyon rövid hír. A – jelet lehet cserélni 
 • Címes hír: Fontosabb, ezért címet adunk neki! Rádióban leaddel emelem ki. Leginkább bűnügyi anyagnál használják.
 • Kemény hír: USA-ból indult. Az 5-ös szabálynak megfelelő hír. Aktuális, új, érdekes, megtörtént.
 • Puha hír: Nem megtörtént. Trendekről számol be. (pl.: Magyarországon 20%-kal nőtt a fiatalkorú drogosok száma.) Érdekes társadalmi jelenségek, trendek. Pl.: Mi várható?
 • Belföldi hírek
  • választási hírek
  • protokolláris hírek (csak a legfontosabb titulusokat jelöljük)
  • háborús hírek (tiszta földrajzi és hadi tájékozottság)
  • bűnügyi hírek (áldozat nevét nem szabad leírni, amíg a családot nem értesítik)
  • rendőrségi hírek
  • egyházi hírek (pontos beosztás, megszólítás)
  • közlekedési hírek
  • időjárás
  • totó, lottó
 • Külföldi hírek
 • Színes hírek: holtszezonban (pl.: 3 lábú csirke) más történt, mint amit várni lehetett
 • Hírcsokor: Csoportosítás rovatok, témák szerint. A rovatok jellegzetes helyeken vannak. Fontos a tematikai egyezés.
 • Vegyes hírek: híroldal
 • Hírösszefoglaló: Azonos témáról, de több helyről hozzuk a dolgokat. Ez nem a különböző hírek felsorolása! Jó módszer a hírek összekapcsolása, összekötése.
 • Beszámoló: Több a hírnél, pl.: körülményről, helyszínről. Rövid, hírszerű, de mégis többet érzékeltet. Átmenet a hír és a tudósítás között.
 • Közlemény:
  • Színházi közlemény
  • Rendőrségi közlemény (elveszett)
  • Orvosi közlemény (védőoltás, járvány)
  • A szöveget átírni olvasható formába. Nem kaphat helyet a le nem ellenőrzött esemény.
 • Hírkép: A kép hírbeli megfogalmazása. Az 5 elem közül pl. 2 a képben jelenik meg. Általában az újság első oldalán jelenik meg. Képaláírás. Színesíti a lapot, érdekes. Eseményhez kell kötődnie. Aktualitás.
 • „Lesz” hírek: A hírek többsége már megtörtént, a „Lesz”-hír nem biztos, hogy megtörténik. Pl.: kiállítás lesz, nagygyűlés lesz. Lehetőleg keveset használjuk.
 • Információ: Továbblép az 5-ös szabályon ( 5+1 mi módon ) A hírt valamilyen módon tovább ismerteti. A hírt visszük tovább, bővítjük ki. Az információ mindig ismertet. Az újságíró személytelenül van jelen. Kisinformáció: 5-14 sor, Nagyinformáció: 1 flekkig terjedő