•    A riport a tényközlő család tagja, a tudósításból (az meg a hírből) nőtt ki.       

•     A report angol szó. A latin reporto, reportare igéből eredeztethető. Jelentése = visszahoz, visszaad.

•     A riport megpróbálja az eredeti eseményt valósághűen visszaadni.

•     A riport komplex műfaj. Szinte minden műfaj elemeit felhasználja a hírtől, az interjún át. egészen az esszéig.

•     Magas presztízsű műfaj mert az újságírás és a szépirodalom között leginkábba riport az átmenet.

•     Alapja az élmény. A tudósító szemlélője, a riporter aktív részese az eseményeknek. A riportot a személyesség különbözteti meg a többi műfajtól. A riporter benne van az eseményekben.

•     A riport határműfaja a novellának, még akkor is, ha az ahhoz közel álló glossza, tárca elemeit is felhasználja. A novella nem tartalmaz konkrét tényeket, adatokat, személyeket. Fikció az alapja. A riportban minden alátámasztható.

•     A világot magyarázzák: esszé (a tudományosság igényével). A világot ábrázolják: riport (gyakran a szociológia eszközével).

•     Eszközök: dialógus, miliőfestés, feszültségteremtés, metaforák, késleltetés, fordulat. Nélkülözhetetlen eleme a sztori: a drámaiság. az atmoszféra. (Nem feltétlenül esemény.)

A riport a valóság egy szeletét mutatja be. Be akarja avatni az olvasót, részessé tenni. A jó riporter

részletekből építkezik, a valóságot szedi szét apró darabokra, majd ismét összerakja. A riporter célja a beavatás, az élmény átadása. A riport olvasója maga is részese lesz a szituációnak, egy hangulatnak. Az útleírás és a riport között az a különbség, hogy míg a riport mozog, tele van élettel, addig az útleírás statikus. Egy útleírás képes mindent leírni, de közel csak a riport hoz minket.   Míg   a   novellában   alárendeltek   vagyunk   az   írónak,   át   kell   adnunk   magunkat   a hangulatának, a riport utat mutat. A novella olyan, mint tíz deka praliné: ajándék. A riport a felfedezés élményét nyújtja.

A jó riporter felvillantja a társadalmi hátteret és beleágyazza a társadalmi politikai környezetbe.

sorra veszi a tanulságokat. Bizonyos ügyekben állást is foglalhat. A riport a legnehezebb műfaj, szellemileg, anyagilag, fizikailag óriási befektetéseket igényel.

A szociológia és a szociográfia elemez, és ehhez tudományos eszközöket használ fel. A riport

rögtönöz,   impresszionista,  a  pillanatnyi  szituációkat  rögzíti.  A  riporter  az  az  újságíró,  aki hivatásszerűen gyakorolja szakmáját. A riportert a szenvedély, az igazság felfedezése hajtja. Igazi felfedező típus.

Tényfeltáró vagy oknyomozó riport:

•     A tényfeltáró riport alapja a kétely. Hátha nem úgy mennek a dolgok, ahogy mi tudjuk, vagy ahogy nekünk beállítják. Hátha kevesebb dologról számolnak be. mint ami elvárható volna.

•     Klasszikus újságírás: tájékoztatás a társadalom érdekében és támogatásával.

•     A Watergate-ügy tanulsága: bármennyire demokratikus egy állami berendezkedés, a hatalom nem szereti és nem támogatja a sajtót, amely végzi dolgát. Ahol működik a demokrácia, ott hatása van a leírt szónak.

•     A tényfeltárás hajtóereje a hit, hogy hosszabb távon megváltoznak a viszonyok.

•     A hírsztori:

•     Magyarországon: elsőként megkapni azt az információt, melyet szándékunktól függetlenül is elmondanának.

•     Az angolszász újságírásban: elsőként közölni azt az információt, amit el akarnak hallgatni.

•     A tényfeltáró riporter alapállása:

1.    őrködés: A közmegegyezésen alapuló elvektől, gyakorlattól való eltérés feltárása.

2.    Figyelés: Állandó készenléti állapot, események követései, összefüggések feltárása.

3.    Opponálás:  Az ellentmondások feltárása.  Szemben állni, ellentmondani, eljátszani  az ördög ügyvédjét. Oppozíció.

4.    Igazságba, progresszióba vetett hit: a dolgoknak rendben kell menniük, s ha mégsem, arról az állampolgároknak tudniuk kell.

•     A tényfeltáró riport készítésének menete:

1.    A jelenség, mellyel foglalkozunk, összhangban van-e a mindennapok bevett gyakorlatával, az etikai követelményekkel. Van-e eltérés az elvárható és a valódi magatartás között.

2.    Az   információ   valóságtartamának   ellenőrzése.    Források   felkeresése,   körülmények tisztázása.

3.   Nyomozás: rekonstruáljuk a valódi eseményt. Tisztázzuk, hogy felfogásunk szerint mi az igazság.

4.    Adatfelvétel, tényfelvétel. Interjúk, bizonyítékok, vallomások.

5.    Összegzés, a vádirat megfogalmazása.

6.    Az ügy főszereplőjét szembesítjük a tényekkel előre eltervezett taktika szerint.

7.    Megírjuk  a  riportot  a  kimenetelétől   függően.   Mint  egy  puzzle.  Nem   érdekelhet  a terjedelem: később húzzuk meg.

Riport II:

A riport a tényközlő család tagja, a tudósításból (az meg a hírből) nőtt ki. Aktuális vagy érdekes múltbéli eseményekről számol be, megpróbálja az eredeti eseményt valósághűen visszaadni. Hogy mikor választjuk őt? Akkor, ha szeretnénk azt a bizonyos eseményt valóban élethűen visszaadni.

A műfaj sajátosságai:

  • Komplex műfaj: szinte minden műfaj elemeit felhasználja a hírtől, az interjún át, egészen az esszéig.

·         Alapja az élmény. A tudósító szemlélője, a riporter aktív részese az eseményeknek. A riportot a személyesség különbözteti meg a többi műfajtól. A riporter benne van az eseményekben.

·         A riport határműfaja a novellának, még akkor is, ha az ahhoz közel álló glossza, tárca elemeit is felhasználja. A novella nem tartalmaz konkrét tényeket, adatokat, személyeket. Fikció az alapja. A riportban minden alátámasztható.

·         Eszközök: dialógus, miliőfestés, feszültségteremtés, metaforák, késleltetés, fordulat. Nélkülözhetetlen eleme a sztori: a drámaiság, az atmoszféra. (Nem feltétlenül esemény.)

·         A riport a valóság egy szeletét mutatja be. Be akarja avatni az olvasót, részessé tenni. A riporter célja a beavatás, az élmény átadása. A riport olvasója maga is részese lesz a szituációnak, egy hangulatnak. (Az útleírás és a riport között az a különbség, hogy míg a riport mozog, tele van élettel, addig az útleírás statikus. Egy útleírás képes mindent leírni, de közel csak a riport hoz minket.) A riport a felfedezés élményét nyújtja.

·         A jó riporter felvillantja a társadalmi hátteret és beleágyazza a társadalmi politikai környezetbe, sorra veszi a tanulságokat. Bizonyos ügyekben állást is foglalhat.

·         A riport a legnehezebb műfaj, szellemileg, anyagilag, fizikailag óriási befektetéseket igényel.

·         A szociológia és a szociográfia elemez, és ehhez tudományos eszközöket használ fel. A riport rögtönöz, impresszionista, a pillanatnyi szituációkat rögzíti.

·         Híres riporter pl. Günter Wallraf: Legalul

Az anyagfelvétel és a riportírás legfontosabb szempontjai:

Az írás az olvasással kezdődik. Ez a riporterre fokozottan érvényes: az adott témában mindent tudni kell, amit csak lehet. Érdemes ismerni az előzményeket. Fontos, hogy elegendő időt szánjunk a riport megírására.