Az illusztráció az újságszöveg egyik legfontosabb eleme. Nem csak információt közvetít, hanem az oldal imázsának kialakításában is szerepe van. Az újságban szereplő fotókat kétféle csoportba lehet sorolni:

- Illusztráció: A kép a cikkhez tartozik, leíró, magyarázó, értelmező funkciója van. A cikk a fotó nélkül is önálló értelemmel rendelkezik, a fotó akár el is hagyható.

- Fotóriport: A kép önálló jelentéssel bír. A képhez kapcsolódó szöveg magyarázó, itt a szöveg az, ami el is hagyható.

Az újságfotó vizuális minősége és kommunikációs jelentősége több tényezőtől függ:

- A fotó méretétől

- Az oldalon elfoglalt helyétől

- A szöveg és a hozzá kapcsolt fotó tartalmi kapcsolatától

- A fotó elhelyezésénél fokozottan kell a szöveggel is törődni. A kép szorosan kötődhet a szöveghez, amennyiben magyarázó jellegű, nem lehet elhelyezni több oldalnyi távolságra a hozzátartozó szövegtől. A szöveg folyamatosságát nem törhetjük meg képpel, ha ez zavarja a szöveg érthetőségét. Az illusztrációként szereplő képet nem lehet az oldal egészétől különkezelni. A kép és a szöveg az oldalnak egy-egy eleme, amelyek együttes hatása határozza meg az oldalképet. A legszerencsésebb, ha a képhez tartozó legfontosabb magyarázó szöveg a kép mellé kerül képaláírás formájában.