Az újságíró ne írjon le olyat, amivel esetleg sértheti a laptulajdonost vagy annak érdekkörébe tartozó más személyt illetve szervezetet – ellenkező esetben repül…

Gyakorlati példákat pedig az összes Magyarországon megjelenő lapnál látni, olvasni lehet, legszembetűnőbben a napilapoknál jelentkezik a téma. A hiteles tájékoztatás „nem divat”. (Ez nem a világfájdalom kitörése részemről. Tanultuk, hogy már a híranyag (amiről egyébként feltesszük, hogy objektív) szelektálása is tükröz egyfajta orientációt, aztán az elhelyezés – mi kerül hangsúlyos helyre, mi nem – és a többi.)

Komolyra fordítva a szót, a gyakorlatban ez így működik. Hogy miként kellene ezt elméletben intézni, arról nincs a kezemben használható anyag.