CIRC: a hibajavításra és hiba felismerésre minden szektorban a hangadatok mellett van még kétszer 392 bájt CIRC kód és 98 bájt vezérlő alkód információ. CB (Control Byte). Keresztkódolás: adatrögzítéskor a lemezen az információt hordozó jelsorozatot úgy szervezik át, hogy amennyiben olvasáskor a jelsorozat egy adott bitje hibás éréket tartalmazna, a hiba legyen megállapítható és javítható. A keletkező hibák könnyebb felderítésére és javítására EDC és ECC kóddal egészíti ki. Az átszövés a hosszú csoportos hibákat több rövid hibára darabolja fel, míg a Reed-Solomon kód feladata a tényleges hibajavítás. A felírandó blokkok nem egymás után, hanem valamilyen algoritmus szerint kevert sorrendben lesznek a lemezen. Adatkódolás: azért, hogy a lemezen rögzített információ kódja változatosabb legyen EFM modulációt (8-ból 14 moduláció) alkalmaznak. 14 csatornabit 16384 különböző állapot, legalább 2 de nem több 10 darab „nullát” tartalmaz.