A szektoradat mezőben 2064 bájt hosszú szektorok találhatók. Egy szektorban 2048 bájt adatbájt és 16 bájt vezérlési célokat szolgáló bájt található. Egy szektor hibajavítási okokból 12 sorból áll. Az első sor elején van a 12 bájt hosszú fejléc, míg az utolsó sor végén található a 4 bájt hosszú hibajelző kód (EDC). Ennek megfelelően az első sorban 160 felhasználói adatbájt van. A fejléc első négy bájtja azonosító adat (ID), a következő két bájt hibajavító bájt (IEC), a további hat bájt későbbi felhasználásra fenntartott mező. Mivel minden DVD sor 182 bájtból áll, minden sorban van 10 bájt hosszú hibajavító adat. A szektor utolsó sorában 4 hibaérzékelő bájt van.