FM (Frekvencia Moduláció) szintézis: először egy meghatározott frekvenciájú szinuszos hangrezgést állítanak elő, majd ezt egy második hullámformával modulálják, így létrejön egy összetett hanghullámforma. A vivőfrekvencia és a moduláció megfelelő beállításával különböző hangszínek állíthatóak elő. A hullámtáblázatban valódi hangszerekből származó hangok digitalizált mintái (44 kHz) vannak. Amikor hangokat játszanak le, a különböző frekvenciájú hangokat a lejátszási frekvencia módosításával állítják elő.