Redundáns egy adathalmaz, ha a mennyisége több mint amennyi az információ hordozásához és megjelenítéséhez kellene. Kódolási redundancia: az információt hordozó adathalmazban az adatkódoknak kevesebb variációja fordul elő, mint amennyit a kódok mérete lehetővé tenne. Nem okoz információveszteséget, visszaállítható az eredeti adathalmaz. Képi redundancia: Több azonos színű objektum van. Ezek hatékonyan kódolhatók az objektumot határoló vonalnak és az objektum színének megadásával. Az egymástól kis mértékben eltérő képsorozatok kódolása a képek közötti változások megadásával történik. Csökken az adathalmaz mérete, nem okoz információveszteséget, visszaállítható az eredeti adathalmaz. Pszichovizuális redundancia: olyan információk, amelyeket az emberi szem nem képes feldolgozni, az ember számára nem látható információk. Elegendő csak a legjellemzőbb és az egymástól élesen elkülönülő színeket megjeleníteni. Zajszűrés. A kép mérete csökkenthető amíg ez nem megy a látvány rovására. Ha ezeket a nem látható részleteket kiiktatjuk, akkor az mindig információvesztéssel jár. Pszichoakusztikus eljárások: olyan hangadatokat iktat ki, amit az ember füle nem érzékel, de rontja a hallható hangok minőségét. Az ember nem halja a nagy hangerejű frekvenciákhoz közeli zajfrekvenciákat. Az embert zavarja az a zaj, mely frekvenciája közelében nincs hangfrekvencia.