A tömörített és az eredeti adathalmaz hányadosa a legkisebb legyen; a tömörítendő adathalmaz belső szerkezetének sajátosságait használja ki; legyen hatékony; illeszkedjék a már meglévő rendszerekhez; információvesztés esetén ne romoljon a minőség. Veszteségmentes (futamhossz, különbségi, változó hosszúságú, Huffmann aritmetikai, bitsík), veszteséges (előrebecsléses, transzformációs) fajtája létezik.