Személyiség:

Egyén jellemző és megkülönböztethető gondolkodási, érzelmi és viselkedési mintázata, amely meghatározza személye stílusát és azt a módot, ahogy fizikai és társas környezetével kapcsolatba lép.

 • A személyiségnek és egyéniségnek fontos szerepe van a tanulásban
 • Attribúciós hiba a megfigyelésben a megfigyelő nem veszi figyelembe a megfigyelt személy környezetét
 • Konzisztencia paradoxon: kiterjesztjük más élethelyzetekre (Raymond Cottel; Hans Eysenck)

Intelligencia:

Az első sikeres intelligenciatesztet Alfred Binet Fr. pszihológus szerkesztette. Ugyancsak ő vezette be a mentális kor fogalmát. Binett skálájának módosított változata a Stanford - Binett - teszt vezette be az intelligencia hányados (IQ) fogalmát mint a mentális kor és az életkor (100-al szorzott ) hányadosát. Az intelligencia tesztek eredményeit ma is IQ-ban fejezik ki, de már nem e szerint a képlet szerint számolják. Az int.tesztekben nyújtott teljesítményt megalapozó képességek meghatározásának egyik módszere a faktor analízis. (g).
Az int. kutatás alternatív útja  az informácíófeldolgozási megközelítés.
A hagyományos  intelligenciatesztek jobban előrejelzik az egyetemi eredményeket, mint a későbbi foglalkozási sikereket vagy előremenetelt.

IQ = mentális kor / biológiai kor x 100

1983 H Gerdner: Szerinte van:nyelvi, logikai, zenei, inter és intraperszonális, téri-vizuális IQ is.

Kreativitás

 • Konvergens gondolkodás: adott cél elérése irányába halad
  1 lehetséges megoldást kereső gondolkodás főleg műszaki hajlamú
 • Divergens gondolkodás: több lehetséges megoldás
  alkotó gondolkodás,főleg művészi hajlamú 

A piszihológia egyik fő feladata annak feltárása hogyan járulnak hozzá a genetikai, biológiai tényezők és a környezeti tényező az egyének közötti különbségekhez.

Nemek közötti különbség

C.A. WERNER: Női sajátosságként említi:

 • Erősebb emócionalítás,
 • Jobb nyelvi komm. Képesség,
 • Élesebb megfigyelő képesség,
 • Nagyobb szorgalom,
 • Csekélyebb tehetség az elvont gondolkodásra,

Azt is inkább előítéletként említi, hogy a női értékrend a férfiakénál erősebben irányul a szociális, családi, esztétikai, és erkölcsi, vallási szférákra.

Különbségek:

 • Nők: kreativitás, emlékezet, részletek megjegyzése, érzelmi kommunikáció
 • Férfiak: matek, logika, téri orientáció, racionális információcsere