A tanulás különböző formáit csak a személyiség többi dimenziójával együtt lehet megítélni. A személyiség pedig csak környezetével való kapcsolataiban. Mind az egyének, mind a társ. tanulási teljesítménye a meglévő koncepciotól és a tanulékonyságtól függ.
Tanulékonyság pedig a következőktől:

 • Motíváció,
 • A tudás hasznosítása,
 • Meglévő tudástól.

Pszichológiai irányzatok a tanulásról

(pszichológiai viselkedés és a mentális folyamatok tudományos tanulmányozása)

Nézőpontjai:

 1. biológiai
  • neurobiológiai folyamatok (legkisebb elem)
  • kísérleti lélektan (XIX.sz. Weber és Fechner)
  • ingerek-érzetek, Wundt-elementarista
 2. behaviorista (viselkedés lélektan)
  • stinulus (S) - response (R)
  • Pavlov - klasszikus kondicionálás
  • Skimer - operáns kondicionálás
 3. kognitív (információ észlelés és emlékezés általi feldolgozás)
  • előzmény: Gestalt - alakléletan
   Wolfgang, Köhler, Kurt Lewin
 4. fenomenolóiai (szubjektív tapasztalás, önmegvalósítás)
  • Thomas Gordon
 5. pszichoanalitikus (tudattalan)
  • Sigmund Freud

Nézőpontok közötti kapcsolat

Perceptuális rendszerek (tapintás, ízlelés, szaglás, hallás, látás) - érzékelés agyi folyamatok - szenzoros integráció
Tartós emléknyomok kialakulása - a memória

 • STM - short term memory (George Miller: 72 STM kapacitás) munkamemória
 • LTM - long term memory

Szerveződés és kategorizáció: a lehorgonyzás és felidézés problémája.

Collins és Quillian féle hálóelmélet:

Élőlény, állat, növény, madár, veréb, strucc. Ismereteinket egy hierarcikus szervezet jelentéshálóban tároljuk.

Rosch prototipus elmélete:

Szerinte a kategórizálást nem a definiálható tulajdonságok alapján döntjük el, hanem a hasonlóság alapján.

Motíváció:

Késztetések, melyek a szükségletet csillapító viselkedésre irányulnak.
Csoportjai:

 • Túlélési (legerősebbek) biológiai létünkre irányulnak
 • Szociális (társ-i létünk - vágyakozás a közösséghez, család)
 • Kíváncsiság és kompetencia (kíváncsiság - várható hozam nélküli érdeklődés; kompetencia - várható hozam érdekében)
 • Teljesítménymotiváció (kitűnni vágyás a környezetből)

Maslow-féle piramis (motiváció rendszere)

Önmegvalósítás** (kevés képzettségi igény)

Önértékelés** (szakmai)

Szeretet** (család, közösség)

Biztonság*

Fiziológiai szükségletek*

*: alapszükséglet
**: pszichológiai szükséglet

Hatótényezők 2 csoportja:

 • Belső tényezők (alapvető életkori folyamatok)
 • Külső befolyásolása.

A tanulási folyamatokban szerepet játszó belső viselkedés közül legfontosabb a tanulási motíváció.

Sémák szerepe a tanulásban, a tanulás fiziológiája:

 • Új infók befogadása
 • Hiányzó infók pótlása
 • Megfelelő infók megtalálása

A sémákba rendeződött tudás jobb, mert a sémák közötti kapcsolat melyből következik az előző három szerep ezáltal a hosszú távú memória jobban működik.

Tanulási képesség felnőtkori változásai

Elemei:

 • Kapacitás,
 • Könnyűség,
 • Taratósság,
 • Ösztönözhetőség,
 • Intenzítás.

A felnőtt tanulók problémája a figyelem. A figyelem nemcsak a figyelő személytől, hanem a figyelem tárgyától is függ. Arra figyelünk ami érdekes. De a modern életben nélkülözhetetlen a figyelem megosztása, egyszerre több mindenre kell figyelni. Pl.: előadásokon.
A figyelem romlása a dekoncentráltságben jelenik meg. Míg 30 éves kor alatt 90% a  figyelem 60 éves kor felett már csak 60%.
A figyelmet lehet tudatosan fejleszteni.
Az ember élete végéig képes a tanulásra, ezt motíválhatja, érdeklődés, érzelem vagy az érdeklődés fejlesztése.
Az andragógia fontos kérdése a felnőttek emlékezeti kérdése.
Minden tanulás úgy megy végbe, hogy a már ismerthez hozzákötjük a  még ismeretlent és az integrált ismerete együttes struktúráját rögzítjük.
Nagyon fontos a jó megértés, az ismétlés, és a rögzítés.
Az ismeretek egy részét fejben kell tárolni ahhoz, hogy egyáltalán tárgya legyen a gondolkodásnak.
A felnőtt a tanuló számára különösen fontos a felfedező tanulás, mert közel áll a gyakorlatban való tanuláshoz. Felfedezést és az eredetiséget a tanulásban azért becsüljük és fejlesztjük, mert aki csak befogadóként tanul az később nem tud áttérni a tanultak alkotó felhasználásárra, már pedig napjainkban igény az innovatív újító magatartás.