Tájékozódási pontok:

koponya

BP: bipupillaris vonal: a távolba néző szemek esetében a két pupillát összekötő egyenes

FH: frankfurti horizontális

 1. orbitale: a csontos szemüreg szélének legmélyebben levő pontja
 2. porion (tragion): a fülcsap (tragus) legfelső-leghátsó pontja (porus accusticus externus: külső hallónyílás)
 3. külső szemzugpont (exocanthus): a külső szemzug legkülső pontja
 4. nasion (subnasale, orralap-pont): az orrsövény és a felsőajak vízszintes választóvonalának és az arc középvonalának a metszéspontja
 5. gnathion (állcsúcspont): az álcsúcs legelülsőbb, legmélyebb pontja, az arc középvonalában
 6. gonion (állkapocs-szöglet pont): a csontos állkapocsszöglet leghátsó, legmélyebb pontja feletti bőrpont
 7. glabella: a homlokcsont orrnyereg feletti legkiemelkedőbb pontja az arc középvonalában
 8. condyluspont (fejecspont): az állkapocs fejének térbeli középpontja. Ez az élőben nem jelölhető meg, helyette használatos az ectocondylare, mely a centrális relációban lévő ízületi fej legkiemelkedőbb oldalsó pontját jelenti.
 9. Incision inferius (alsó metszőéli pont): az alsó metszőfogak élét érintő egyenesnek az arc középsíkjával alkotott metszéspontja. E pontnak a gnathológiában használt elnevezése a symphysispont.
 10. orrszárnypont: az orrszárny legkülső-legmélyebb pontja

Síkok:

 • sagittalis: nyíl irányú sík
 • mediansagittalis: középső nyílirányú, az arc középvonalán áthaladó sík
 • horisontalis: vízszintessel párhuzamos sík (távolba néző szemmel)
 • transversalis: az arc síkjával párhuzamosan futó, a horisontalis és sagittalis síkra merőleges sík

Fő irányok:

 • sagitalis: nyíl irányú (előröl hátra, hátulról előre mutató irány)
 • verticalis: függőleges (fentről le, lentről fel)
 • transversalis: oldalirányú (jobbról balra, balról jobbra)

Irányok a szájüregben:

 • oralis: a fogíven belülre, a szájüregbe mutató irány
 • mesiodistalis: fogív mentén haladva
 • mesialis: középvonal felé eső
 • distalis: középvonaltól távol eső
 • orovestibularis: fogínyre merőleges
 • oralis palatinalis: felül
 • oralis lingualis: alul
 • vestibularis: labialis – frontfogak, buccalis – őrlőfogak
 • approximalis: szomszédos fog felőli
 • interproximalis: két szomszédos fog közötti
 • occlusalis: ellentétes fogív felőli rész az őrlőfogaknál
 • incisalis: ellentétes fogív felőli rész a frontfogaknál

Iránysíkok, melyek meghatározásához három pont kell:

 • 2. Frankfurti horizontális: OP felvételnél a két porion és a baloldali orbitale által meghatározott sík
 • 3. Camper-féle sík: a két porion és baloldali nasion által meghatározott sík (rágósík meghatározására használják)
 • 4. rágósík: meghatározásához az alsó fogsoron a következő pontok segítenek: incision inferius pont (bal alsó középső metsző /31/ élének mesialis sarka és a két alsó utolsó őrlőfog distobuccalis csücskén átfektetett sík - alsó fogak rágófelszínének mindegyike e sík alatt helyezkedik el
 • 5. Spee-görbe: alsó fogsor íveltsége sagittalis irányból nézve
 • 6. Nonson görbe: Transversalis (arc felőli) irányból nézve minden fog buccalis csücske feljebb van mint a lingualis, köríven helyezkednek el.

fej

Fog részei:

 • corona dentis
 • radix dentis
 • collum dentis

Irányok a fogakon:

 • occlusalis: az őrlőfogak rágófelszíne felé tekintő irány
 • apicalis vagy radicalis: a fog gyökerének csúcsa felé tekintő irány
 • incisalis: a metszőfogak éle felé tekintő irány
 • axialis: a fog hossztengelyének iránya
 • cervicalis: a fognyak felé mutató irány
 • gingivalis: az ínyszél felé tekintő irány

fog01