Oktatás, mint a TANULÓ alkalmazkodása

Követelmények→változások a viselkedésben, tevékenységek tartalmak → változások a tudásban,értékelések → változások az érzelmekben.

Oktatás, mint a TANÁR alkalmazkodása

 • A tanuló viselkedése változások a követelményekben
 • A tanuló tudása változások a tartalmakban, tevékenységekben
 • A tanuló érzelmi, értékrendje
 • Változások az értékelésben

Szereplői:

Andragógus:

A felnőtt képzések kezdetben korántsem különböztették meg maguktól a pedegógusoktól, sem a bizonyos eszmék tanítások tényezőitől.
Kezdeti időszak többségét emberi- baráti motívumok vezérelték, valamifajta profetikus észleletű.
A felnöttoktatók nagy része ma is pedagógiai végzettségű, de mellettük sokan rendelkeznek andragógiai Végzettséggel.

HAUCH 3 féle felfogásmódja:

 • Idealisztikus felfogás (felnött oktató teljes mértékben feladja „tanár-tanítvány viszony hagyományos képletét.)
 • Legalisztikus felfogás: KNOLL: az andr. Az iskolán kívül és iskola utáni intézményes képzési folyamatok kiegészítő stádiumok irányítják.
 • Realisztikus felfogás: a teljes egymás mellé rendeltség is hiearchikus viszonyt legalizáló álláspont.

ALHEIT: Úgy fogalmazta, ”a felnőtt oktató legfontosabb sajátos képessége: az emberekben és csoportokban feltárja azt a potenciát, mely kiindulópontjává vált a nagyobb önmeghatározásnak.

GRUBER:

 • Képesség meghatározott munkafolyamatok megismerése, tervezése,
 • Hagyományos „szakértői tudás” kívűl tájékozottság arról, hogy a képzés során mi játszódik le a résztvevőben, milyenek az illetők életfeltelei.
 • Résztvevők motívációjának ismerete,
 • Képesség arra, hogy a résztvevő jövő respektívát fejezzen ki.

BALSCHEK:  Szerinte a működési terület a képzés tárgya és szintje nem határozza meg egyértelműen a felnőttképzésben közreműködők oktatói viselkedését, hanem ebbe a személyes beállításokat:
Gyakori típusok:

 • Előadó: akinek szerepfelfogásában dominál saját tudásának következtésben átszármaztatása,
 • Szakértő: akik a tudnivalók elmondásával fontosabbnak tartja a hallgatók kérdéseinek megváltoztatását, álláspontját.
 • Oktató: híven követi a felnővekvő iskoláiban meghonosodott tradíciót,
 • Csoportvezető: mindkettőt a hallgatók kooperatív tanulást i8gyekszik előmozdítani.

Ezeket a hagyományos szereptípusokat újabbak gazdagítják. Pl.: tutor, animátor, tréner.
Címzettek:
Elkülönül homogén és heterogén tanulócsoportra.

 1. Tanulói múltat kell ide helyezni. AZ iskolás eredményei maradandó hatással vannak a tovább tanulás minden fajtájára . ebből a szempontból a felnőttképzés meglehetősen homogén csoportokat hoz létre.
 2. Nem kevésbé lényeges heterogénítás származik abból, hogy a résztvevők között nagyok a generációs különbségek.
 3. Homogén –heterogén összetétel sok egyéb esetben is felmerülhet. (nemi összetétel)
 4. Csökkenő jelentőségű tényező, hogy a résztvevők falusi, kisvárosi vagy nagyvárosi környezetből érkezett-e.

A felnőttképzés címzettje elvben bárki lehet, aki az életkori csoportba tartozik.
Elsőrendű címzettek:

 • Alapműveltésg megszerzésében elmaradott,
 • Megváltozott munkakörülmények,
 • Munkanélküliek,
 • Vezető pozicióba lévők.

Egyes rétegek előtérbe állításába gyakran politikai megfontolások is beletartoznak.
A nevelő társadalom koncepciója, hogy a célszemélyt valahogy rá kell venni arra, hogy tanuljanak, amit számukra előirányoznak. A humanisztikus felfogás tükrében elsőrendű kritérium a szabad választás, a tanulás önkényessége és a személyes szükségleteket kielégítő jelege.

W.STRZELEWICZ: foglakozott a felnőtt oktatást gátló körülményekkel:

 • Temetika meg nem felelőssége,
 • Foglalkozások sűrűsége,
 • Az oktatók viselkedése,
 • Tanulmányi folyamat felépítése,
 • Túl nagy követelmény

Mindez a lemorzsolódáshoz vezetnek.

Az intézményes felnőtt képzés keretei között tanulók csoportokba szerveződnek. Erőteljesebben foglalkoztatja a felnőtt tanulókat, hogy mit tartanak képességeikről a többiek. A csop. Integráció nagy mértékben hat a teljesítményre, szóba jöhet az oktató személyisége, csop. összetétele, tanulási motíváció, a résztvevők szociokult. háttere.

Az andragógus személyisége, az andragógus pályakép elemei

Az andragógusi tevékenység többé kevésbé professzoinalizálódott, diverzifikálódott. A felnőtt oktatók pedagógiai felkészültségű de andragógiai szakvégzettséggel is rendelkezők.
A felnőtt képzők 3 féle felfogás módját regisztrálta

W.HAUCH:

 • Idealisztikus felfogás,
 • Legalisztikus felfogás,
 • Realisztikus felfogás.

Különféle andragógiai típusok - előadó típusú - dominál saját tudásának közvetlen átszármaztatása

 • Szakértő: aki a tudnivalók elmondásánál fontosabbnak tartja a hallgatók kérdéseinek megválaszolását.
 • Oktató típus: aki követi a tantervet (tradicionális)
 • Csoport vezető: a hallgatók koopertív tanulását igyekszik előmozdítani, közös probléma megoldást

Az oktatástechnológia rohamos fejlődése, valamint a távoktatási rendszerek kifejlődése nyomán jött létre a médiumok és komputerek specialistájaként  működő  újfajta andragógiai szereptípus.

Az andragógus személyisége, szerepek az oktatói magatartásban:

 • Ki kell alakítani a tanulás iránti motivációt.
 • Teret kell engedni az egyéni különbségeknek
 • Az új tudásnak a már meglévőre kell épülnie
 • Meg kell nem erősíteni a már tanultakat
 • Rendelkezésre kell, hogy álljanak a gyakorlás lehetőségei
 • Kezelhető egységekbe kell rendezni a tanulandó anyagot
 • Útmutatást kell adni az új válaszok kialakításához
 • Az új ismereteknek átláthatóknak kell leniük.

Oktatói szerepek:

 • Az alkotó mint művész
 • Az oktató mint segítő
 • Az oktató mint kritikus elemző

Mítoszok

 • A felnőttek örömmel tanulnak: nem így van
 • A felnőttek felismerik saját igényeiket: nem így van, andragógusnak segítenie kell
 • A felnőttek képesek a tanulásban saját maguk irányítására: nem így van, szükség van kritikus elemzőre
 • A felnőttképzésnek sajátos tanulási stílus van (módszertanilag más): igazságtartalma van
 • A felnőtteket másképp kell tanítani: igazságtartalma van
 • Az andragógusnak meg kell ismerni a csoportot: ehhez aktív tevékenység szükséges

Andragógus feltétele:

 • Nyitottság
 • Érdeklődés
 • Mit szeretne elérni
 • Mik a félelmeik
 • Miért jött a csoportba