Azokat a kivehető fogműveket, melyeket teljesen fogatlan állcsontra készítünk, teljes lemezes fogpótlásoknak nevezzük. Természetes fogak hiányában a protézist a nyálkahártya csontalapzatra kell támasztani (gingivális megtámasztás), és ennek segítségével kell elhorgonyozni (gingivális elhoronyzás). A teljes fogsor részei a műíny, műfogak és az alaplemez.

Teljes fogsor helybenntartó tényezői:

Fizikai:

·         Ventil (szelep) szerű zárás:

·         Belső: a fogsor alaplemezének (polírozatlan felszín) a nyálkahártya felé tekintő felszíne hozza létre, melyet gravírozással nyomatékosítunk

·         Külső: a száj körüli izmok, nyelv izmai a fogsort helyben tartják, ráfekszenek a fogsor polírozott felszínére

·         Adhaesio: függ a nyál viszkozitásától (c), két felszín (K) közötti távolságtól és a két felület (A) nagyságától, melyek érintkeznek. Adhaesio =[ 2c/K] *A

·         Gravitáció: fémmel lehet fokozni, max.:100gr-ig (alsó fogsornál!!!)

·         A fogsor megkapaszkodása: a fogatlan gerincek alámenő részein (a Kristóf azt mondta, hogy ezeket el kell távolítani. Akkor viszont nincs értelme, hogy ezt mint helybenntartó tényezőt felsoroljuk. )

·         Occlusio: a felső és alsó fogsorok helybenntartják egymást megfelelő occlusiónál.

Biológiai:

·         Myofunkcinalis helybenntartás: a fogsornak az izmokra gyakorolt hatása és viszont. A fogsor széle egy bizonyos tónust biztosít a körülötte lévő izmoknak. Az izmok helybenntartó tényezőként hatnak a fogsorra.

·         Reflexek: a fogsor megszokása, az adaptáció a protézist viselő személy alkalmazkodása, melynek során tudatos tevékenység alapján új reflexmechanizmusok alakulnak ki.

·         Alapszabály: a merőleges lefutású izmok a fogsor alaplemezére emelőként hatnak, a párhuzamos lefutásúak pedig helybenntartó tényezőként.

Protetikában három féle nyálkahártyát különböztetünk meg:

1.       Feszes: állkapocsgerinc, keményszájpad (erekben, idegekben szegény, kötőszövetekben gazdag)

2.       Elmozduló (erekben, idegekben gazdag, kötőszövetben szegény)

3.       Elmozdítható: az orvos tudja aktiválni (erekben, idegekben gazdag, kötőszövetben szegény)

Alsó fogsor széleinek kiterjesztése:

§         Vestibulárisan az áthaljás ill. azon túlterjesztve 1-1,5 mm-re

§         Frenulumokat „U” alakban kihagyva, a feszes és az elmozdítható nyálkahártya határán haladunk

§         Hátul a tuberculum alveolare mandibulae (TAM) harántirányú felezővonala

§         Oralis oldalon a linea mylohyoidea, majd előre haladva a sublingualis nyelvféket szintén „U” alakban kihagyjuk

Fogsorkészítés bázislemez módszerrel

A funkciós lenyomat után a harapási sablont nem sellak lemezen küldik el, hanem a későbbi fogsornak az akril bázislemezén. Rögtön ellenőrizni tudjuk a fogsor szívó hatását. Hátránya, hogy kétszer kell polimerizálni (bázislemezt és a műínyt külön) deformálódhat a lemez.

Egyénre szabott alakítások:

5-ös, 6-osoknál vastagítani lehet, mely az izomtónust fokozza, ill. labiális felszínt vastagítani, mely teltebb ajkat biztosít (vén HP-knál).


Teljes alsó fogpótlás elkészítésének munkafázisai

                         Rendelő                                                                       Labor

                         Anamnézis

                         Klinikai vizsgálat

                         Rtg., tanulmányi minták,

                         Anatómiai lenyomat

                                                                                                                 Anatómiai mintakészítés

                         Kanálhatárok berajzolása

                                                                                                                 Egyéni kanál elkészítése

                         Egyéni kanál adaptálása

                         Funkciós lenyomatvétel

                         (cinkoxid-eugenol v. silicon)

                                                                                                                 funkciós minta készítése

                                                                                                                 harapási sablon, harapási sáncok elkészítése

                         harapási magasság,

                         centrális reláció meghatározása

                         viaszsáncok rögzítése, megerősítése

                         középvonal, mosolyvonal, szájzugvonal

                         berajzolása, fogszín meghatározása a

                         beteg bevonásával

                                                                                                                 próbafogsor elkészítése, artikulátorba helyezés

                                                                                                                 fogfelállítás

                         fogpróba (fogak alakja, színe, elhelyezkedése)

                         occlusio ellenőrzése, spatulapróba,

                         fóliázandó területek, fogsor kiterjesztésének

                         és gravírozásnak a bejelölése

                                                                                                                 fóliázás, készrevitel, kidolgozás

                         behelyezés, átadás, használati utasítás

                         24 óra múlva visszarendeljük esetleges korrekciók miatt

                         pár hónap múlva becsiszolás

                         3-4-5 év múlva alábélelés