Célkategóriák és általános társadalmi értékek (Benjamin S. Bloom)

 • Melyek a társ. által elfogadott jelenlegi értékek? Az egyes társ-i csoportok értékrendje között milyen eltérések találhatók? Vannak-e az egész társ-ra érvényes alapvető értékek?
 • Az alapvető tár-i értékek közül melyek azok, amelyek ténylegesen az iskolai nevelés-oktatás irányelveinek részét képezhetik?
 • Melyek az alapvető értékek, melyek a társ-i változások során veszélybe kerülnek? Mi az iskola szerepe a megőrzésben?
 • Milyen új értékek jelennek meg a társ-i fejlődés során? Melyeket kell ezek közül kifejleszteni a tanulókban, hogy a jövőben megállják a helyüket?

A taxonómia olyan osztályozási rendszer amelyben pl. az értelmi fejlődés, a gondolkodás szintjeit, hierarchikus, egymás fölé rendelt elvek határozzák meg.

Az oktatási célok osztályozása

Gondolkodási szint:

 • Ismeret
 • Megértés
 • Alkalmazás
 • Analizis
 • Szintézis
 • Értékelés

Az érzelmi akarati fejlesztés szentjei

 • Odafigyelés
 • Reagálás
 • Értékelés
 • Organizáció
 • Értékrendet tükröző rés

A pszichomotoros képességek fejlesztési szintjei

 • Utánzás
 • Manipulálás
 • Artikuláció
 • Automatizáció

Az oktatás célrendszere és tartalma

 • Tanítási cél: meghatározza, hogy a személyiség milyen változására számíthatunk a folyamat végén
 • Tanterv: célrendszer alapján meghatározott, tervszerűen felépített művelődési anyag, tartalom, amely a  tanulók sajátosságainak figyelembe vételével oktatási folyamattá szervezhető
 • Curriculum: (latin: körbefutás, folyamatos) a legaprólékosabb, a legjobban kidolgozott tanterv

 Tartalma:

 • Célok meghat
 • Tantárgyak elrendezése
 • Tanítási anyag és eszközszervezés
 • Tanulói szükségletek, oktatói képzések
 • Ellenőrzés, értékelés
 • Minőségbiztosítás

Munkaerőpiac formája

 • Felmérésen alapuló (munkakör, tevékenységelemzés - DACUM)
 • Modulrendszerű
 • Rugalmas be és kilépés biztosítása
 • Önálló értékelés
 • Önálló költségvetés
 • Kompetencialapú

A tanulás-tanítás célrendszere

Iskola

 • Mi lesz a tananyag?
 • Hogyan fogják tanulni?
 • Milyen szövegből, anyagból?
 • Milyen a vizsga?

Képzési igények feltárása

 • Kik a tanulók?
 • Mik a célok?
 • Mik a tanulási stratégiák?
 • Mik a szükséges erőforrások?
 • Mi az értékelés módja?
 • DACUM módszer: a foglalkozás-elemzés eredményes, gyors, hatékony (és olcsó) módszere.
 • DACUM filozófiája:
  • Szakavatott dolgozók bárki másnál jobban képesek leírni / definiálni saját foglalkozásukat
  • Bármely munkakör eredményesen és kielégítően leírható azokkal a feladatokkal, melyeket a foglakozásban sikeres dolgozók teljesítenek
  • Mindegyik feladatból közvetlenül következnek azok az ismeretek és attitűdök, mellyel a dolgozóknak a helyes munkavégzéshez rendelkezniük kell

Operatív elvek

 • Minden résztvevő egyenrangú
 • Önként osztják meg gondolataikat
 • Mindenki mindenkihez kapcsolódik
 • Negatív kritika helyett építő gondolatokat fogalmaznak meg
 • Minden feladat - megállapítást gondosan mérlegelnek
 • Nem használnak külső forrásokat
 • A megfigyelők nem szólnak bele
 • Minden feladat - megállapítás cselekvő igével kezdődik, és megfigyelhető teljesítményt fejez ki