Azokat a kivehető fogműveket, melyeket teljesen fogatlan állcsontra készítünk, teljes lemezes fogpótlásoknak nevezzük. Természetes fogak hiányában a protézist a nyálkahártya csontalapzatra kell támasztani (gingivális megtámasztás), és ennek segítségével kell elhorgonyozni (gingivális elhoronyzás). A teljes fogsor részei a műíny, műfogak és az alaplemez.

Teljes fogsor helybentartó tényezői:

Fizikai:

·         Ventil (szelep) szerű zárás:

·         Belső: a fogsor alaplemezének (polírozatlan felszín) a nyálkahártya felé tekintő felszíne hozza létre, melyet gravírozással nyomatékosítunk

·         Külső: a száj körüli izmok, nyelv izmai a fogsort helyben tartják, ráfekszenek a fogsor polírozott felszínére

·         Adhaesio: függ a nyál viszkozitásától (c), két felszín (K) közötti távolságtól és a két felület (A) nagyságától, melyek érintkeznek. Adhaesio =[ 2c/K] *A

·         Gravitáció: fémmel lehet fokozni, max.:100gr-ig

·         A fogsor megkapaszkodása: a fogatlan gerincek alámenő részein (a Kristóf azt mondta, hogy ezeket el kell távolítani. Akkor viszont nincs értelme, hogy ezt mint helybentartó tényezőt felsoroljuk. )

·         Occlusio: a felső és alsó fogsorok helybentartják egymást megfelelő occlusiónál.

Biológiai:

·         Myofunkcinalis helybetartás: a fogsornak az izmokra gyakorolt hatása és viszont. A fogsor széle egy bizonyos tónust biztosít a körülötte lévő izmoknak. Az izmok helybenntartó tényezőként hatnak a fogsorra.

·         Reflexek: a fogsor megszokása, az adaptáció a protézist viselő személy alkalmazkodása, melynek során tudatos tevékenység alapján új reflexmechanizmusok alakulnak ki.

·         Alapszabály: a merőleges lefutású izmok a fogsor alaplemezére emelőként hatnak, a párhuzamos lefutásúak pedig helybenntartó tényezőként.

Protetikában három féle nyálkahártyát különböztetünk meg:

1.       Feszes: állkapocsgerinc, keményszájpad (erekben, idegekben szegény, kötőszövetekben gazdag)

2.       Elmozduló (erekben, idegekben gazdag, kötőszövetben szegény)

3.       Elmozdítható: az orvos tudja aktiválni (erekben, idegekben gazdag, kötőszövetben szegény)

Felső fogsor kiterjesztése:

·         Frenulumokat „U” alakban kihagyni

·         A felső állkapocsgerinc kiöblösödése a tuber maxilla, itt a feszes és az elmozduló nyálkahártya határán futva (1 mm-re ráérhet az elmozduló nyálkahártyára)

·         A hátsó lezárás fontos, akár 1-1,5 mm mélyen is bele lehet gravírozni a lágyszájpadnál (a mintán)

·         Fóliázandó területeket az orvosnak kell bejelölni a mintán

Hátsó lezárás módjai:

1.       Orrfúvási vonal: megtartott gerincnél alkalmazzuk (befogott orral a beteg megfújja az orrát és ezen a vonalon a lágyszájpad kiemelkedik, a kemény és a lágyszájpad határa)

2.       „A” vonal: közepes sorvadás (involutio) esetén alkalmazzuk („Á” hang kiejtésénél a lágyszájpad azon része felfelé mozdul el)

3.       Foveola palatina: a két hamulus pterygoideust összekötő vonal, mely szabad szemmel látható (teljesen lesorvadt gerincnél alkalmazzuk). A szájrózsát (rugae palatinae) lehet fóliázni, ilyenkor szívókamrát hozunk létre és nagyobb lesz a szívóhatás.

Teljes fogsor részei:

§         Műfogak (anyaga műanyag, de a hátsókat készíthetjük fémből)

§         Műíny műanyagból van

§         Alaplemez műanyag, ritkán fémből készítik


Teljes felső fogpótlás elkészítésének munkafázisai

                         Rendelő                                                                       Labor

                         Anamnézis

                         Klinikai vizsgálat

                         Rtg., tanulmányi minták,

                         Anatómiai lenyomat

                                                                                                                 Anatómiai mintakészítés

                         Kanálhatárok berajzolása

                                                                                                                 Egyéni kanál elkészítése

                         Egyéni kanál adaptálása

                         Funkciós lenyomatvétel

                         (cinkoxid-eugenol v. silicon)

                                                                                                                 funkciós minta készítése

                                                                                                                 harapási sablon, harapási sáncok elkészítése

                         harapási magasság,

                         centrális reláció meghatározása

                         viaszsáncok rögzítése, megerősítése

                         középvonal, mosolyvonal, szájzugvonal

                         berajzolása, fogszín meghatározása a

                         beteg bevonásával

                                                                                                                 próbafogsor elkészítése, artikulátorba helyezés

                                                                                                                 fogfelállítás

                         fogpróba (fogak alakja, színe, elhelyezkedése)

                         occlusio ellenőrzése, spatulapróba,

                         fóliázandó területek, fogsor kiterjesztésének

                         és gravírozásnak a bejelölése

                                                                                                                 fóliázás, készrevitel, kidolgozás

                         behelyezés, átadás, használati utasítás

                         24 óra múlva visszarendeljük esetleges korrekciók miatt

                         pár hónap múlva becsiszolás

                         3-4-5 év múlva alábélelés

Fogsorkészítés bázislemez módszerrel

A funkciós lenyomat után a harapási sablont nem sellak lemezen küldik el, hanem a későbbi fogsornak az akril bázislemezén. Rögtön ellenőrizni tudjuk a fogsor szívó hatását. Hátránya, hogy kétszer kell polimerizálni (bázislemezt és a műínyt külön) deformálódhat a lemez.

Egyénre szabott alakítások:

5-ös, 6-osoknál vastagítani lehet, mely az izomtónust fokozza, ill. labiális felszínt vastagítani, mely teltebb ajkat biztosít (vén HP-knál).