Ellentétben a hídpótlással, a részleges lemezes fogpótlás a természetes fogaknál nagyobb helyet foglal el, és kisebb-nagyobb mértékben befedi a nyálkahártyát is. Részei: műfogak, műíny, alaplemez és az elhorgonyzás eszközei. Két fajtája van, a hagyományos és a természetes.

Műfogak

§         Leggyakrabban műanyagból készülnek, de készülhetnek porcelánból (frontok) és fémből is (molárisok)

Műíny

§         a fogakat az alaplemezhez rögzíti

§         préseléssel készítik akrilátból

§         lehet erezett, sima, homogén, próbálja utánozni az eredeti fogíny színét és helyreállítja az eredeti anatómiai viszonyokat

Alaplemez

§         feladata a rágónyomás közvetítése a szájképletekre, valamint a protézis részeinek egységbe foglalása

§         anyaga lehet fém, akrilát vagy mindkettő

§         két részből áll: nyereg, mely a műínyt és a műfogakat hordozza és az összekötő rész (konnektor), mely a szájpadláson vagy a nyelv alatti részen található

§         hagyományos fogsornál teljesen ki kell terjeszteni az alaplemezt, fémlemeznél lehet redukálni az összekötő részt, mely vékony pánt szerűen köti össze a nyergeket.

Anyaga lehet:

§         kobalt-króm ötvözet

§         arany-platina

A lényeg, hogy könnyű és erős legyen.

A felső összekötő résznek három formája ismeretes:

§         pillangó

§         patkó

§         szájpadlási rész körbe ki van hagyva

Elhorgonyzás eszközei

Gingivális és dentális megtámasztás és elhorgonyzás szükséges. A megtámasztás a fogpótlásra ható vertikális irányú erőket védi ki. Az elhorgonyzás a vertikálison kívüli erőket védi ki, próbál ellent hatni.

Gingivális – ínyre ható erő

Dentális – fogra ható erő

Gingivodentális – dentális erőből több van

Dentogingivális – gingivális erőből több van

Dentalis – fiziológiásnak tekintjük

Gingivális – nem fiziológiás

Gingivodentális és a dentogingivális részben fiziológiás

Hídpótlás – csak dentális

Részleges fogpótlásnál – gingivodentális

Teljes protézisnél - gingivális

§         kapcsok

§         billenésgátlók

§         finommechanikai rögzítő eszközök

§         teleszkóprendszerek

1.       Kapcsok

Leggyakrabban használt eszközök, hatásmechanizmusuk a rugalmas feszülésre, a súrlódásra és a megkapaszkodásra épül.

Részei:

§         Kapocsszár – a protézis nyergében rögzül

§         Kapocsnyél – a kapocsszárnak a protézisnyergen kívül haladó része

§         Kapocstest – a kapocskarokat összeköti

§         Kapocskarok – támfogakat körül ölelik

§         Kapocsujjak – a kapocskarok ujjakban végződnek


Anyaga szerint lehet:

§         Drótkapcsok (rugalmas drótból hajlítással készül, pontatlanok, aktíválhatók) – egyszerű, kettős, Jackson-kapocs, Gillet és Gerber-féle G kapocs lehet

§         Rugós (erőtörő) kapcsok – Bonyhárd-kapocs, Budlong-kapocs, Scheu-kapocs

§         Öntött kapcsok – platina-arany és kobalt-króm ötvözetekből készíthetők, leggyakrabban használt a Ney-féle rendszer

§         Ney I. IV. és V. csoportban – merev elhorgonyzás

§         Ney II. és III. csoportban rugalmas elhorgonyzást biztosítanak

§         Használatos még a Danyka kapocs, mely merev elhorgonyzást biztosít, alsó fogaknál subtotális esetben alkalmazható, két karja van, mesio és distalis irányból, a felső a megtámasztást az alsó pedig az elhorgonyzást biztosítja.

Billenésgátlók

Feladatuk, hogy a protézis húzó erő hatására bekövetkező elemelkedését (billenését) megakadályozzák.

§         Tovafutó kapocs - alsó fogaknál a fogakra felfekszik

§         Tovafutó szalag – ugyanaz mint az előző, csak szélesebb, felül is szokták alkalmazni, a fog támasztásában van szerepe

§         Rágófelszíni támasztékok – inkább a megtámasztás eszközei, kapcsokkal kombinálva de önállóan is állhatnak

Finommechanikai rögzítő eszközök (14. Tétel: kombinált fogpótlások)

Teleszkóp rendszerek (szintén a 14. Tétel)

Részleges lemezes fogpótlás készítésének fázisai

Rendelő:

§                Anamnézis felvétele

§                Adatfelvétel

§                Rtg. felvételek

§                Tanulmányi lenyomatok

§                Száj előkészítése:

§    Szájsebészeti előkészítés (gyökerek eltáv., foghúzás)

§    Parodontológiai előkészítés (fogkőeltáv., polírozás, dentoalveoláris tünetek)

§    Konzerválófogászati előkészítés (tömés, gyökérkezelés)

§                Lenyomatvétel

Labor:

Mintakészítés

§                Minta berajzolása

                                                                                                                 Fémlemez megmintázása, megöntése,

                                                                                                                              viaszsánc felragasztása

§                Centrális okklúzió meghatározása,

           antagonista lenyomatvétel, fogszín meghatározás

§                                                                                                                                                    Próbafogsor elkészítése, artikulátorba helyezés

§                Fogpróba: színe, alakja, okklúzió, betegnek tetszik-e

§                                                                                                                                                    Készrevitel, kidolgozás

§                Behelyezés, átadás, tájékoztatás a fogsor viseléséről

§                Későbbiekben korrekció ha szükséges