Olyan részleges vagy teljes fogpótlások melyeket finommechanikai rögzítő eszközökkel rögzítünk. Ebben a csoportban felsorolt eszközök közös tulajdonsága, hogy nagyon pontos, finom, néha igen bonyolult, jórész előre gyártott szerkezetek, melyeket a fogpótlásba beépítenek vagy a fogpótláshoz rögzítenek. Csak kemény, kopásálló ötvözetből (platina-arany, kobalt-króm) készíthetők. Alkalmazásukkor a támfogra borító koronát kell készíteni, sőt az esetek többségében több fogat vagy az összes maradék fogat sínezni kell egybeöntött koronákkal.

Csúsztatók

§         Preci vertix – matrix és patrix részből áll, extra vagy intrakoronális az elhelyezkedése. Extrakoronálisnál a fix részben van az apai, kivehetőben pedig az anyai. Intrakoronálisnál a fix részben van anyai, kivehetőben pedig az apai. Az apai és anyai között a közvetítő műanyag betét van.

Merevítőrudas elhorgonyzások

§         Preci horix

Nyomógomb rendszerek

§         Ceka – extra és intrakoronális típusa van

Ízületes erőtörők (kapocs és a nyereg közé iktatott szerkezetek)

§         Passzív: egy bizonyos határig a protézis akadálytalan mozgását teszi lehetővé, amikor a támfogat alig éri erőhatás. E határon túl azonban az ízület merevvé válik, és a protézisre ható erő teljes egészében a támfogra tevődik át. Pl.: Weser ízület

§         Reziliens: rugós alkatrészének már a protézis kis mértékű elmozdulásakor is fékező hatása van.

Egyéb zárszerkezetek

§         Riglik, kapcsok és kulcsok ezek oldására

Teleszkóprendszerek:

A fogászati teleszkóprendszer két egymásba pontosan illeszkedő koronából áll: a primer (belső teleszkóp) és a szekunder koronából (külső teleszkóp). Alakjuk szerint lehetnek cilindrikus (hengeres, párhuzamosak a korona falai), kónuszos (kúpos, összetérőbbek a falak) és cilindrokónuszos (kombinált, ínyszéli részen párhuzamosak, okkluzális részen összetérőek a falak). A primer rész fémből van, melyet beragasztunk, a szekunder rész pedig kerámiával leplezve és eltávolítható a szájból. A kettő között ható súrlódási erő tartja helyben a fogsort. Szubtotális esetekben használják, sok hely kell hozzá. A vitális fogak elhalhatnak, mert sok foganyagot el kell venni, exponálódhat a pulpa, ilyenkor gyökérkezelni kell.