Az értékelés szerves része a tanítás, tanulás folyamatának. A csoportos tanulás folyamataiban többfajta értékelés folyik.

Funkció szerinti:

 • Diagnosztikus
 • Formatív (folyamatos)
 • Szummatív (beszámolókhoz, vizsgákhoz kötődik)

Az értékelés funkciói a hallgatók szempotjából:

 • Tárgyi-tartalmi információt nyújt, informál (visszajelzést ad a fejlődésről.)
 • Ösztönöz.

Oktató szempontjából:

 • Szubjektív értékelés
 • Kollektív értékelés
 • Vizsgálat.

Az oktató objektivitásra törekszik, de külső határok befolyásolhatják, pl.: igényszint, közvélemény.

Feladatok

 • Objektív feladatok
 • Szubjektív (esszé jellegű)
 1. Objektív feladatok
  1. Rövid válasz
   • Kiegészítés a mondat végén legyen
   • Kihagyott hely egyforma legyen
   • Kihagyás ellenére is értelmes legyen
   • Lényeges elem maradjon ki
  2. Párosítás
   • Tárgyhalmaz és képhalmaz összefüggéseinek vizsgálata
   • Távoli tárgyhalmaz elemek-könnyű feladat
   • Azonos db (n-1 ismeret, max. teljesítmény)
   • Különböző db (nehezítés)
  3. Feleletválasztásos
   • Altenatív: I-H
    • Előny: gyorsaság
    • Hátrány: a hamis állítás is rögzül (megoldás, ha a H állítás átalakítása igazzá válik)
   • Több választásos
    • Kérdés vagy kiegészítendő kijelentés
 2. Esszé jellegű
  - Saját nyelvi kifejezések használata, felidézés - szintű ismeret mérése
  - Feltétel: jól megfogalmazott kérdés
  1. Esszé korlátozott terjedelemben: ha előre ismerem az elvárt választ
  2. Esszé terjedelmes: előzetesen nem ismert a válasz

Minőségbiztosítás a felnőttképzésben

Termelő → Fogyasztó

Társasági igény kielégítése (termék vagy szolgáltatás)
Az oktatás, mint különös kategória
Tanítás Tanulás tudás

"A fogyasztás gyártás közben történik" - egyszeri és megismételhetetlen

Minőségmenedzsment

A szállító képes szabályozni azokat a folyamatokat, melyek meghatározzák a termék minőségét.