1.       Betegvizsgálat általában: anamnézis, rossz szokások, betegségek, táplálkozás

2.       Szájvizsgálat:

a)       Általános fogászati vizsgálat: caries, secunder caries, fogíny állapota, fogív, nyelv, ajakfékek

b)       Orthodontiai vizsgálat: Angle osztály meghatározása, helyzeti eltérések,

3.       Funkcionális diagnosztika:

§         Nyitó-csukó mozgások

§         Mandibula helyzete

§         Nyelés

§         Beszédhibák

§         Légzés

§         Elektromyographia: izmok működéséről tájékoztat

4.    Modellanalízis: elasztikus lenyomatot veszünk, majd kiöntjük + viaszharapás

5.    Fényképfelvétel azokban az esetekben, ahol a rendellenesség az arcvonásokat befolyásolja

6.       Röntgendiagnosztika:

A fogszabályozó kezelés számára nélkülözhetetlen. A röntgenképek alapján nem csupán a rendellenességek helye és mértéke állapítható meg, hanem segítségükkel felmérhetők a kezelés hatására bekövetkezett változások is. A röntgenképek egyúttal jelentős dokumentációs célt is szolgálnak.

A következő típusú röntgenfelvételeket alkalmazzuk:

Intraoralis:

§         Periapicalis fogfelvételeket

§         Ráharapásos felvételeket

Extraoralis:

§         Állkapocsízület felvétele

§         Panorámafelvétel

§         Teleröntgenfelvétel

§         Csontérettségi vizsgálat

Periapicalis képek - A fogak röntgenvizsgálatának alapfelvételei. Egyes fogak vagy több fog alaki, helyzeti, előtörési, számbeli rendellenességei esetén készítjük.

Ráharapásos vagy occlusiós, nagyobb méretű képek. A fogak körüli alveolaris csontok nagyobb részletét vizsgáljuk rajtuk. A fogsorok közé helyezett képen állcsonthasadék, számfeletti és retineált fogak és a csontban lévő elváltozások vizsgálhatók.

Állkapocsízület - speciális röntgenképen az ízület elváltozásai vizsgálhatók.

Panorámaröntgenképek:

Panoramix: A röntgencső szájba kerülő nyúlványa teszi lehetővé, hogy az arcra helyezett hajlékony műanyag kazettában lévő filmen a felső fogívet és az alsó fogívet külön-külön, teljes egészében látni lehet

Orthopantomograph: A fej körül, az arc előtt, egyik oldaltól a másikig, meghatározott pályán elmozduló kazettába helyezett filmen, a kazettával azonos sebességgel, de ellentétesen elmozduló sugárforrás által készített rétegfelvétel. A képen a maxilla és a mandibula együtt látható, valamennyi képletükkel együtt. Segítségével a fogívek és az állcsontok szimmetriaviszonyai is tanulmányozhatók.

Teleröntgenképek: A teleröntgenképet aránylag távoli forrásból származó, megközelítően párhuzamos sugarakkal készítjük annak érdekében, hogy a valóságnak megfelelő (méretigaz), elvetülés nélküli képet kapjunk.

Csontérettségi vizsgálat: Erre szolgálnak a csukló ill. a kéztőcsontok, valamint a nagy csöves csontok (tibia, fibula) distalis epiphysisének röntgenképei. Normatív képekkel összehasonlítva megállapítható, hogy a beteg életkorának megfelelő-e.