A kezelés megkezdésének időpontja

A fogszabályozásnak máig is vitatott kérdése a kezelés kezdeti időpontjának megválasztása. Régebben megvárták a hetesek áttörését,. vagyis a bölcsességfogaktól eltekintve a teljes fogsor kialakulását. Ma is vannak olyan nézetek, hogy meg kell várni, amíg a fogazati rendellenesség teljesen kifejlődik, mert akkor a pontos diagnózis birtokában indíthatjuk meg a kezelést, vagyis arra csak 12 éves kor után kerülhet sor. Más nézetek szerint éppen ellenkezőleg, a korai időszakban elkezdett kezelés a legmegfelelőbb; ezen az 5-6 éves kor-t vagy a fogváltás időszakát, a 6-12 éves kort értik. Vannak akik a rendellenességek kezelését, ha azok már a tejfogazatban megjelennek (progenia, prognathia, nyitottharapás) egészen korán (3 éves kortól) elkezdik, ily módon egyesítve a gyógyító és megelőző tevékenységet. A késői kezelés mellett szólhat az, hogy mire minden maradófog megjelenik a szájban, a korai kezelés eredménye elvész, mert az anomália recidiválhat, és így a kezelést újra el kell kezdeni. Azonkívül egyes esetekben a rendellenességek öngyógyulása is előfordul, ha például a páciens az ujjszopást abbahagyja. Sokkal komolyabb érv szól azonban a korai kezelés mellett: Számos 7-8 éves korban még egyszerű eszközökkel megszüntethető enyhe eltérés 12 éves korra már súlyos torzulássá alakul át. A fogszabályozás idejének megválasztásában a kronológiai életkoron kívül az állcsontok és a fogazat fejlettségét (biológiai életkor) is figyelembe kell vennünk. Ez megítélhető a tele-, orthopantomogram vagy a kéztőcsontok röntgenképe alapján.

Orthodontiai szemponttól a következtő időszakokat különböztetjük meg:

§         2-6 éves korig terjedő időszak (tejfogazat)

§         6-12 éves korig terjedő időszak (vegyesfogazat)

§         12-18 éves korig terjedő időszak (maradófogazat)

A tejfogazat időszaka:

Feltétlenül kezelésbe kell vennünk azokat a gyermekeket, akiknek bizonyos tejfogazati harapási eltérésük (elsősorban mesialharapás, distalharapás, nyitottharapás) van. Biztosan beavatkozást igényel a tejfogazati nyitott harapás 4 éves kor után, de csak akkor, ha a gyermek még szopja az ujját. Ilyenkor a fogszabályozó készülék elősegíti a leszoktatást. Ezenkívül különösen fontos az öröklött progenia korai, a tejfogazati időszakra eső kezelése.

A vegyesfogazat időszaka:

Általában a legtöbb anomália különösen a metszőfog keresztharapások kezelésére kedvező időszak. A fogváltás azonban újabb szempontot vet fel a kezelési idő megválasztásában. A fogszabályozó készüléket, akár kivehető, akár fix (becementezett) készüléket alkalmazunk, valamilyen módon rögzíteni kell a fogakon. A tejőrlő fogak is alkalmasak, főként kivehető készülékek megtartására, ha még elég szilárdan állnak. A tejfogakra ható erő az alveoluscsont közvetítésével áttevődik az alatta fekvő maradófog csírájára, és annak vándorlását a helyes irányba tereli. Ha fix készüléket alkalmazunk, a kezeléssel helyesebb megvárni a metsző- és a kisőrlő fogak előtörését.

A maradófogazat időszaka:

A 12-18 éves időszakban is eredményes kezelést végezhetünk, főként fix készülékek alkalmazásával és ezt segítő sebészi-orthodontiai megoldásokkal. Az extracióval kombinált kezeléseket is ebben az időszakban ajánlatos végrehajtani

Felnőttkori fogszabályozás:

A teljes csontérettség leányoknál 18, fiúknál 20 éves kor körül alakul ki. Régebben ezeket az időpontokat tartották a sikeres kezelés felső határának. A csontbiológiai kutatások eredményei azonban azt mutatják, hogy a csontszövet reakciókészsége bár fokozatosan csökken, szinte egész életen át megmarad. Ezért a mai álláspont az, hogy felnőttkorban is végezhetünk fogszabályozást, elsősorban a parodontosis kiegészítő kezeléseként vagy protetikai megoldások előtt. Sikeresen kezelhetjük az egyes fogak helyzeti eltéréseit. Sokszor előfordul, hogy felnőttek legyezőszerűen szétvándorolt, kissé meglazult, parodontosisos metszőkkel fogszabályozó kezelésre jelentkeznek. Fogszabályozással az ilyen fogak a helyükre hozhatók, és új helyükön kissé meg is erősödhetnek. Ezekben az esetekben azonban csak igen finom erőket szabad alkalmazni, és a fogszabályozás után a fogakat rögzíteni kell.