• Minden eset eredeti és befejező állapotát jól értékelhetően rögzíteni kell.
  • Minden betegről kezelőlapot kell vezetni, amely tartalmazza a személyi adatokat, anamnézist, diagnózist, kezelési tervet, az egyes kezelések jellemző adatait, a kezelés időpontját.
  • A kezelőlapot számozással látjuk el.
  • Két naplót kell vezetni, egy fogszabályozásit és egy rendes naplót
  • Számítógépbe is be kell vinni minden adatot
  • Kezelés megkezdésekor gipszmintát kell venni, kétszer kell kiönteni, ráírni a beteg nevét, kezelés kezdetének dátumát, kezelőlap számát.
  • A közbülső állapotokat a gipszmintán bejelöljük, mert így a változásokat mérésekkel is tudjuk követni.
  • A kartont és a modelleket 5 évig meg kell őrizni.
  • Az esetről lehet fotót készíteni, három irányból.
  • A kezelés befejeztével ismét gipszminta, fotó – 5 évig megőrizni.
  • Rtg. általában csak diagnózis céljából készítenek, a kezelés végén nem szokták ismételni.